OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

FL:s regler tillämpas vid ändring av Skatteverkets beslut enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik (GRÖNFL). När återbetalning ska ske fattas beslut dock med stöd av GRÖNFL.

FL:s bestämmelser gäller

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik (4 § GRÖNFL). Lagen saknar regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring av beslut är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen.

När återbetalning ska ske

Om en utbetalning till en utförare har skett utan att förutsättningarna för utbetalning har varit uppfyllda korrigeras det inte genom en ändring av beslutet om utbetalning utan genom att Skatteverket beslutar om återbetalning med stöd av 13 § GRÖNFL.

Eftersom beslut om återbetalning gäller omedelbart (22 § GRÖNFL) påverkar en begäran om ändring av sådant beslut inte skyldigheten att betala enligt beslutet. Om utföraren vill skjuta upp betalningen i sådant fall kan hen ansöka om anstånd (23 § GRÖNFL)

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik [1] [2] [3] [4]