OBS: Detta är utgåva 2021.15. Visa senaste utgåvan.

Alla svenska juridiska personer är enligt huvudregeln i inkomstskattelagen skattskyldiga för alla sina inkomster. Under vissa förutsättningar kan en stiftelse bli inskränkt skattskyldig. Här beskrivs reglerna om inkomstbeskattning av stiftelser.