Meny

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2021-09-18 Vägledning
2021-09-18 Vägledning
2021-09-16 Vägledning
Förtydligande: Hur valutaväxlingsverksamhet bedöms vid prövningen av rätten till omställningsstöd till vissa särskilt drabbade
2021-09-16 Vägledning
2021-09-16 Vägledning
Förtydligande: Hur valutaväxlingsverksamhet bedöms vid prövningen av rätten till omställningsstöd för olika stödperioder
2021-09-16 Vägledning
2021-09-16 Vägledning
Förtydligande: Utköp av personbil av hyrestagaren
2021-09-16 Vägledning
2021-09-16 Vägledning
Förtydligande: Lönekostnader för timanställd personal är ett exempel på lönekostnader som beroende på omständigheterna kan vara sådana kostnader som går att undvika
2021-09-16 Vägledning
2021-09-15 Vägledning
Förtydligande: Pension på grund av tidigare tjänst hos FN
2021-09-15 Vägledning
2021-09-15 Vägledning
2021-09-15 Vägledning
2021-09-14 Vägledning
2021-09-14 Vägledning
2021-09-14 Vägledning
2021-09-14 Vägledning
2021-09-13 Vägledning
Området Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper har tillkommit med anledning av taxeringen 2022.
2021-09-13 Vägledning
2021-09-13 Vägledning
Området Hyreshus och ägarlägenheter 2022 har tillkommit med anledning av taxeringen 2022.
2021-09-13 Vägledning
2021-09-13 Vägledning
2021-09-13 Vägledning
2021-09-13 Ställningstagande
2021-09-13 Ställningstagande
2021-09-11 Utgåvenotis
2021-09-11 Utgåvenotis
2021-09-10 Vägledning
Förtydligande: Om det är flera arrangörer till ett evenemang ska de ansöka om stöd var och en för sig.
2021-09-10 Vägledning
2021-09-10 Vägledning
2021-09-10 Vägledning
2021-09-10 Vägledning
Ställningstagande: Privatbostadsfastighet - beskattning av erhållen handpenning enligt ett s.k. handpenningavtal
2021-09-10 Vägledning
2021-09-10 Ställningstagande
2021-09-10 Ställningstagande
2021-09-10 Vägledning
Förtydligande: Holdingbolag som inte räknas som finansiella institut enligt 2 kap. 6 § IDKL
2021-09-10 Vägledning
2021-09-09 Vägledning
Förtydligande: Holdingbolag som inte räknas som finansiella institut enligt 2 kap. 6 § IDKAL
2021-09-09 Vägledning
2021-09-09 Vägledning
Förtydligande: Ytterligare exempel på vad som anses ingå i idrottsrörelsens ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet.
2021-09-09 Vägledning
2021-09-07 Vägledning
2021-09-07 Vägledning
2021-09-07 Vägledning
2021-09-07 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
Förtydligande: Borgenärslagens undantag avseende fordringar på återbetalning av studiestöd omfattar inte grundavgiften
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
Ställningstagande: Tidigare ställningstagande om ”Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg” ersätts av ställningstagandet ”Automatiskt informationsutbyte med andra länder och skattetillägg”.
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
Ställningstagande: Tidigare ställningstagande om ”Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg” ersätts av ställningstagandet ”Automatiskt informationsutbyte med andra länder och skattetillägg”.
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
Exempel: Personbil som byggs om till A-traktor
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
2021-09-03 Vägledning
Förtydligande: Särskild uppgift i fakturan
2021-09-03 Vägledning
2021-09-02 Vägledning
Förtydligande: Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar
2021-09-02 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
Förtydligande: Vad är en ränteutgift?
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
Förtydligande: Maximalt avdrag i stödområde för egenföretagare som har anställda
2021-08-31 Vägledning
2021-08-30 Ställningstagande
2021-08-30 Ställningstagande
2021-08-27 Vägledning
2021-08-27 Vägledning
2021-08-27 Vägledning
Lagändring: Ytterligare förstärkt subvention av arbete med forskning och utveckling från den 1 juli 2021
2021-08-27 Vägledning
2021-08-26 Vägledning
Lagändring: Vem får överklaga beslut enligt folkbokföringslagen?
2021-08-26 Vägledning
2021-08-26 Vägledning
Lagändring: Beslut enligt folkbokföringslagen som inte får överklagas
2021-08-26 Vägledning
2021-08-25 Vägledning
Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2021-08-25 Vägledning
2021-08-25 Vägledning
Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2021-08-25 Vägledning
2021-08-25 Vägledning
Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2021-08-25 Vägledning
2021-08-25 Ställningstagande
2021-08-25 Ställningstagande
2021-08-24 Rättsfallskommentar
2021-08-24 Rättsfallskommentar
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 30 juni 2022
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 30 juni 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 30 juni 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
Förtydligande: Beslut om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag får inte beslutas efter 31 december 2021
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Föreskrift
2021-08-23 Föreskrift
2021-08-23 Föreskrift
2021-08-23 Föreskrift
2021-08-23 Allmänt råd
2021-08-23 Allmänt råd
2021-08-23 Allmänt råd
2021-08-23 Allmänt råd
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
Förtydligande: För beslut om undantag från användningsförbud gäller samma överklagandetid som enligt huvudregeln
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
Förtydligande: Ett beslut om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt kan fattas både efter ansökan från en enskild och på Skatteverkets initiativ
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
Förtydligande: Den enskilda kan begära ändring av Skatteverkets beslut om undantag från användningsförbud
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
2021-08-20 Vägledning
2021-08-20 Vägledning
2021-08-20 Vägledning
2021-08-20 Vägledning
2021-08-19 Vägledning
Förtydligande: Ytterligare exempel på vad som kan utgöra en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid
2021-08-19 Vägledning
2021-08-19 Vägledning
Förtydligande: Kravet på att evenemanget riktas mot minst 250 deltagare, när evenemanget består av en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid.
2021-08-19 Vägledning
2021-08-16 Vägledning
Lagändring: Anstånd med löneutmätning
2021-08-16 Vägledning
2021-08-16 Lagar & förordningar
2021-08-16 Lagar & förordningar
2021-08-16 Utgåvenotis
2021-08-16 Utgåvenotis
2021-08-11 Vägledning
Förtydligande: Hemarbete som är beordrat med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
2021-08-11 Vägledning
2021-08-04 Utgåvenotis
2021-08-04 Utgåvenotis
2021-07-23 Vägledning
2021-07-23 Vägledning
2021-07-23 Vägledning
2021-07-23 Vägledning
2021-07-21 Vägledning
Förtydligande: Rådgivning i samband med en möbleringstjänst ger inte rätt till rutavdrag
2021-07-21 Vägledning
2021-07-20 Vägledning
2021-07-20 Vägledning
2021-07-19 Vägledning
2021-07-19 Vägledning
2021-07-14 Vägledning
Lagändring: Undantagsbestämmelsen i 5 § 2 lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ändras med anledning av att lagen om medicintekniska produkter upphävs den 15 juli.
2021-07-14 Vägledning
2021-07-13 Vägledning
Rättsfallskommentar: övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt
2021-07-13 Vägledning
2021-07-13 Rättsfallskommentar
2021-07-13 Rättsfallskommentar
2021-07-09 Vägledning
Uppdatering av ställningstagande: Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal. Ändringarna som har gjorts innebär inte någon ändring av Skatteverkets bedömning.
2021-07-09 Vägledning
2021-07-09 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet om återförvisningar och överklagandefrister har skrivits om.
2021-07-09 Vägledning
2021-07-09 Vägledning
Förtydligande: En person som inte är folkbokförd och som ansöker om hindersprövning ska visa upp ett intyg från en utländsk myndighet om att hen är behörig att ingå äktenskap
2021-07-09 Vägledning
2021-07-09 Rättsfallskommentar
2021-07-09 Rättsfallskommentar
2021-07-09 Ställningstagande
2021-07-09 Ställningstagande
2021-07-07 Vägledning
2021-07-07 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
Rättsfallskommentar: Rättegångskostnader i utmätningsmål
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Rättsfallskommentar
2021-07-05 Rättsfallskommentar
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
Förtydligande: Undantag från definitionen av finansiellt institut i 2 kap. 6 § IDKL
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
Förtydligande: Undantag från definitionen av finansiellt institut i 2 kap. 6 § IDKAL
2021-07-05 Vägledning
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Vägledning
Sidan Vilka uppgifter ska lämnas? har skrivits om
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Vägledning
Lagändring FOM3 träder i kraft 2 juli 2021. Förlängningen rör perioderna maj 2021-september 2021.
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Vägledning
Ny sida: Användare ska i vissa fall lämna uppgifter
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Vägledning
Ny sida: Rådgivare ska i första hand lämna uppgifter
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Utgåvenotis
2021-07-02 Utgåvenotis
2021-07-01 Vägledning
Rättsfall: Ersättning när ett ombud företräder flera med samma fråga
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Lagändring: Skärpta regler om erkännande av utländska äktenskap som ingåtts mellan nära släktingar
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Lagändring: Skärpta regler om erkännande av utländska månggiften
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Förtydligande: När är ett utländskt äktenskap giltigt i Sverige?
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Rättsfall: Kompletteringsregeln är inte tillämplig vid bonusväxling
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Lagändring: Nya regler i föräldrabalken
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Lagändring: Nya regler i föräldrabalken
2021-07-01 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Den 1 juli 2021 upphävs lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och ersätts av lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Den 1 juli 2021 upphävs förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden och ersätts av förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Den 1 juli 2021 upphävs förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden och ersätts av förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Lagändring: Särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare (tillfälligt utvidgat växa-stöd under perioden 1 juli 2021–31 december 2022).
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av brister och smitta vid konkurs
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Förtydligande: OECD:s modellregler för undvikande av automatiskt utbyte av uppgifter om finansiella konton m.m. utvidgar inte den personkrets som omfattas av kännetecknet i 22 § RAL
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att colocationtjänster utgjorde skattepliktiga tjänster
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Rättsfall: clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar genom fullmakt
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Rättsfall: en filial som förvärvar tjänster från huvudetableringen som ingår i en utländsk mervärdesskattegrupp
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Förtydligande: Provtagning för covid-19 när resultatet ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Förtydligande: Covidbevis via e-tjänsten kommer att vara gratis
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Utgåvenotis
2021-06-30 Utgåvenotis
2021-06-29 Vägledning
Förtydligande: Ersättning till au pair efter förlikning i amerikansk domstol omfattas av sexmånadersregeln
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Förtydligande: En tillfällig god man ska utses och kallas till förrättningen om framtidsfullmaktshavaren och fullmaktsgivaren är delägare i samma dödsbo
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Förtydligande: En tillfällig god man ska utses om framtidsfullmaktshavaren och fullmaktsgivaren är delägare i samma dödsbo
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Omarbetat ställningstagande om kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform efter HFD 2021 ref. 27
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Omarbetat ställningstagande om kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform efter HFD 2021 ref. 27
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Ställningstagande
2021-06-29 Ställningstagande
2021-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Ställningstagande
2021-06-29 Ställningstagande
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Lagar & förordningar
2021-06-29 Lagar & förordningar
2021-06-29 Lagar & förordningar
2021-06-29 Lagar & förordningar
2021-06-28 Vägledning
Rättsfall: Särskilda skäl vid namnbyte för EU-medborgare
2021-06-28 Vägledning
2021-06-28 Meddelande
2021-06-28 Meddelande
2021-06-28 Allmänt råd
2021-06-28 Allmänt råd
2021-06-28 Allmänt råd
2021-06-28 Allmänt råd
2021-06-28 Meddelande
2021-06-28 Meddelande
2021-06-24 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara en skattepliktig tjänst
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara en skattepliktig tjänst
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Vägledning
Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärkas ytterligare
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Ställningstagande
2021-06-24 Ställningstagande
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Ändringar i konkurslagen om vad bouppteckningen ska innehålla och hur uppgifterna ska bekräftas
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Tredjemansföreläggande vid återbetalning av avfallsskatt
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Föreläggande vid återbetalning av avfallsskatt
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Inträde till spa-anläggning
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Nytt exempel med beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Beräkning av det prisrelaterade beloppet för bilförmånsvärde
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Beräkning av det ränterelaterade beloppet för bilförmånsvärde
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Beskattningsbara personer från Storbritannien ska företrädas av ett ombud enligt 6 kap. 2 § SFL
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Ställningstagande
2021-06-23 Ställningstagande
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden
2021-06-23 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Rättsfall: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder kan omfatta tjänster som är elektroniska och tjänsterna behöver inte avse hela funktionen
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Rättsfallskommentar: Tioårsregeln och beskattning av uppskovsbelopp från andelsbyte (HFD 2021 ref. 15)
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Lagändring: Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har sagts upp av Sverige och lagen om avtalet upphör att gälla den 1 januari 2022.
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Lagändring: Skatteavtalet mellan Sverige och Grekland har sagts upp av Sverige och lagen om avtalet upphör att gälla den 1 januari 2022.
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD anser inte att en viss sorts serviceavgift som långivaren betalar till plattformsföretag är en förvaltningsutgift
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken verksamhet?
2021-06-22 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Föreskrift
2021-06-21 Föreskrift
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Vägledning
Ställningstagande: Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Ställningstagande
2021-06-21 Ställningstagande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Meddelande
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Ställningstagande
2021-06-21 Ställningstagande
2021-06-21 Vägledning
Lagändring: Revision får göras hos registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Rättsfallskommentar
2021-06-21 Rättsfallskommentar
2021-06-21 Lagar & förordningar
2021-06-21 Lagar & förordningar
2021-06-21 Vägledning
Skattereduktion för inventarieköp under 2021
2021-06-21 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Ställningstagande: Social omsorg, mervärdesskatt
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Ställningstagande: Social omsorg
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Förtydligande: Tillfälligt anstånd vid fusion
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Lagändring: Myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Lagändring: Myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Lagändring: Nya regler om samordningsnummer
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Utgåvenotis
2021-06-18 Utgåvenotis
2021-06-17 Vägledning
Lagändring: Tillåtna uppgifter i SPAR
2021-06-17 Vägledning
2021-06-17 Vägledning
Förtydligande: Ett pooldäck är inte en sådan tillbyggnad av bostad som ger rätt till rotavdrag
2021-06-17 Vägledning
2021-06-17 Ställningstagande
2021-06-17 Ställningstagande
2021-06-16 Vägledning
Förtydligande: Avdragsförbudet för betalningar av hybridföretag i 24 b kap. 8 § IL påverkas inte av bestämmelsen om omvända hybrida missmatchningar i 6 kap. 11 § första stycket 8 IL
2021-06-16 Vägledning
2021-06-16 Vägledning
Lagändring: Underrättelseskyldighet för myndigheter om fel i folkbokföringen införs i 32 § c folkbokföringslagen. Bestämmelsen träder ikraft den 18 juni 2021.
2021-06-16 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Föreskrift
2021-06-15 Föreskrift
2021-06-15 Vägledning
Ny sida: Sidan Utländskt medborgarskap och statslöshet har publicerats
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
Rättsfall: Läkarbolag med verksamhet vid ett läkarhus tillhandahöll sjukvård till patienterna och inte tjänster till läkarhuset
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
Lagändring: Skattskyldighet för begränsat skattskyldiga juridiska personer för inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Föreskrift
2021-06-15 Föreskrift
2021-06-14 Rättsfallskommentar
2021-06-14 Rättsfallskommentar
2021-06-14 Föreskrift
2021-06-14 Föreskrift
2021-06-14 Vägledning
Regeringens skrivelse: Kommande förslag om en särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år aviseras
2021-06-14 Vägledning
2021-06-14 Meddelande
2021-06-14 Meddelande
2021-06-14 Allmänt råd
2021-06-14 Allmänt råd
2021-06-14 Meddelande
2021-06-14 Meddelande
2021-06-14 Allmänt råd
2021-06-14 Allmänt råd
2021-06-14 Vägledning
Förtydligande: Tillhandahållande av förmögenhetsförvaltning behöver inte avse hela investeringsfonden
2021-06-14 Vägledning
2021-06-14 Vägledning
2021-06-14 Vägledning
2021-06-14 Vägledning
Förtydligande: Rätten till utdelning i konkurs preskriberas inte
2021-06-14 Vägledning
2021-06-09 Rättsfallskommentar
2021-06-09 Rättsfallskommentar
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
Tillämpningsinformation: Tidpunkt för avdrag för återbetalning av näringsbidrag
2021-06-08 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: Nya regler om säkerheter som Skatteverket kan ta i anspråk införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: Nya regler om säkerheter som Skatteverket kan ta i anspråk införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: Nya regler om säkerheter som Skatteverket kan ta i anspråk införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Ställningstagande: Kursvinster på skulder ska bara beskattas i kapital om skulden kan liknas vid ett lån
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Ställningstagande
2021-06-07 Ställningstagande
2021-06-07 Meddelande
2021-06-07 Meddelande
2021-06-07 Allmänt råd
2021-06-07 Allmänt råd
2021-06-07 Ställningstagande
2021-06-07 Ställningstagande
2021-06-03 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats,
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Förtydligande: Provtagning för att utfärda intyg om att en person inte har covid-19 för tredje part är skattepliktigt
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Förtydligande: Utfärdande av reseintyg som visar att en person är vaccinerad mot covid-19 är skattepliktigt
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ny aktör med anledning av ny bestämmelse om registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak till Sverige
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ytterligare en grund för godkännande av lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak införs
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ny bestämmelse om säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om säkerhet vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ny bestämmelse om skattskyldighetens inträde för den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak och övrig tobak utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ny bestämmelse om skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om undantag från skattskyldighetens inträde för snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Rättsfall: Kostnadsersättning till företrädare i Europeiska regionkommittén
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Utgåvenotis
2021-06-03 Utgåvenotis
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Utvidgning av tobaksbeskattningen till att även omfatta så kallad övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: En upplagshavare som vid tillverkning av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak har återanvänt snus, tuggtobak eller övrig tobak för vilka skattskyldigheten har inträtt får göra avdrag
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: En upplagshavare får göra avdrag för tobaksskatt på varor som uteslutande använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Förtydligande: Tolkningen av begreppet person med bestämmande inflytande
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Ny bestämmelse om innehavsbeskattning av snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om anmälan och ställande av säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Ny sida med anledning av nya bestämmelser om distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Nytt avdrag för godkänd lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om beskattning av övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Skattesatsen för övrig tobak är 1 971 kr per kg för kalenderåret 2021
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Utgåvenotis
2021-06-02 Utgåvenotis
2021-06-01 Vägledning
Förtydligande: Fasta driftställen till finansiella institut
2021-06-01 Vägledning
2021-06-01 Vägledning
Förtydligande: Fasta driftställen till finansiella institut
2021-06-01 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
Ställningstagande: Tillämpning av trettiodagarsregeln vid försäljning av tillgång mot ersättning i utländsk valuta
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning vid försäljning av tillgång mot ersättning i utländsk valuta
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Ställningstagande
2021-05-31 Ställningstagande
2021-05-31 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån- nya miljöbilar våren 2021
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Föreskrift
2021-05-31 Föreskrift
2021-05-31 Meddelande
2021-05-31 Meddelande
2021-05-31 Föreskrift
2021-05-31 Föreskrift
2021-05-31 Vägledning
Lagändring retroaktivt i FOM3: Hyresgästen ska enbart avräkna hyresstöd som avser den egna hyresrabatten
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Ställningstagande
2021-05-31 Ställningstagande
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
Rättelse: Distansförsäljning som ska ingå vid beräkning av omsättningströskeln
2021-05-31 Vägledning
2021-05-28 Vägledning
Förtydligande: en elektronisk faktura kan godkännas genom ett formellt, informellt eller ett underförstått handlande
2021-05-28 Vägledning
2021-05-28 Vägledning
2021-05-28 Vägledning
2021-05-27 Vägledning
Skrivfel: Om återkallelse vid brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter
2021-05-27 Vägledning
2021-05-26 Vägledning
Rättsfall: Tioårsregeln och beskattning av uppskovsbelopp från andelsbyte (HFD 2021 ref. 15)
2021-05-26 Vägledning
2021-05-26 Utgåvenotis
2021-05-26 Utgåvenotis
2021-05-21 Vägledning
2021-05-21 Vägledning
2021-05-20 Vägledning
Förtydligande: Tolkningen av begreppet person med bestämmande inflytande
2021-05-20 Vägledning
2021-05-19 Vägledning
2021-05-19 Vägledning
2021-05-19 Vägledning
2021-05-19 Vägledning
2021-05-19 Ställningstagande
2021-05-19 Ställningstagande
2021-05-18 Vägledning
Meddelande: Omvänd skattskyldighet vid försäljning till stat och kommun
2021-05-18 Vägledning
2021-05-18 Vägledning
Lagändring FOM3: Hyresstöd ska ingå i hyresvärdens nettoomsättning
2021-05-18 Vägledning
2021-05-18 Vägledning
Lagändring FOM3: Hyresstöd ska avräknas
2021-05-18 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Meddelande
2021-05-17 Meddelande
2021-05-17 Allmänt råd
2021-05-17 Allmänt råd
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-11 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd (mål nr 1503–1504-21). Kammarrättens avgörande står därmed fast.
2021-05-11 Vägledning
2021-05-10 Vägledning
2021-05-10 Vägledning
2021-05-10 Allmänt råd
2021-05-10 Allmänt råd
2021-05-10 Vägledning
Uppdatering med anledning av fråga
2021-05-10 Vägledning
2021-05-07 Vägledning
Ställningstagande: Ersättning för vissa tjänster som tillhandahålls inom trossamfundet Svenska kyrkan utgör inte näringsverksamhet
2021-05-07 Vägledning
2021-05-06 Vägledning
Om den rättsliga vårdnaden om ett barn har överförts till en EES-medborgare kan barnet ha uppehållsrätt som annan familjemedlem
2021-05-06 Vägledning
2021-05-06 Vägledning
Ställningstagande: Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar
2021-05-06 Vägledning
2021-05-04 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har tolkat begreppet ”restaurang- och cateringtjänster”
2021-05-04 Vägledning
2021-05-04 Ställningstagande
2021-05-04 Ställningstagande
2021-05-04 Ställningstagande
2021-05-04 Ställningstagande
2021-05-04 Vägledning
Förtydligande: Avräkning på skattekontot vid offentligt ackord
2021-05-04 Vägledning
2021-05-04 Vägledning
Förtydligande: Avräkning på skattekontot vid offentligt ackord
2021-05-04 Vägledning
2021-05-03 Vägledning
2021-05-03 Vägledning
2021-05-03 Vägledning
Förtydligande: Ett mindre företag kan i vissa fall få räntebefrielse
2021-05-03 Vägledning
2021-05-01 Vägledning
2021-05-01 Vägledning
2021-05-01 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor
2021-05-01 Vägledning
2021-04-30 Vägledning
Förtydligande: Begreppet förbränningsanläggning i lagen om skatt på avfall som förbränns
2021-04-30 Vägledning
2021-04-30 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen
2021-04-30 Vägledning
2021-04-29 Vägledning
2021-04-29 Vägledning
2021-04-29 Vägledning
Förtydligande: Exempel på betalning till ett utländskt företags fasta driftställe i ett annat land (kännetecknet i 19 § RAL)
2021-04-29 Vägledning
2021-04-29 Vägledning
Förtydligande: Ett fast driftställe kan inte vara mottagare av en gränsöverskridande betalning (kännetecknet i 19 § RAL)
2021-04-29 Vägledning
2021-04-28 Vägledning
Förtydligande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering
2021-04-28 Vägledning
2021-04-27 Vägledning
Förtydligande: En filial eller ett fast driftställe kan inte vara en användare
2021-04-27 Vägledning
2021-04-27 Vägledning
Förtydligande: Revision för kontroll av kupongskatt sker i syftet som anges i kupongskattelagen, inte enligt de syften som finns i 41 kap. 2 § SFL.
2021-04-27 Vägledning
2021-04-27 Vägledning
Rättsfall: en underentreprenörs tillhandahållande till en yrkeshögskola.
2021-04-27 Vägledning
2021-04-27 Vägledning
Förtydligande: Hur ränta beräknas när anstånd upphör
2021-04-27 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar i samband med tjänsteresa och utlandsstationering
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Meddelande
2021-04-26 Meddelande
2021-04-26 Allmänt råd
2021-04-26 Allmänt råd
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
Lagändring: Anståndsavgiften sänks
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd (mål nr 1332-21). Kammarrättens avgörande står därmed fast.
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Ställningstagande
2021-04-26 Ställningstagande
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 EU-författning
2021-04-26 EU-författning
2021-04-26 Lagar & förordningar
2021-04-26 Lagar & förordningar
2021-04-21 Vägledning
Rättsfall: Den generella dokumentationsskyldigheten omfattar insättningar på bankkonton
2021-04-21 Vägledning
2021-04-21 Ställningstagande
2021-04-21 Ställningstagande
2021-04-20 Vägledning
Förtydligande: När kan kontrollavgift tas ut om ett företag inte bevarar uppgifterna på kontrollremsan, i journalminnet eller på tömningskvittot?
2021-04-20 Vägledning
2021-04-19 Vägledning
2021-04-19 Vägledning
2021-04-16 Vägledning
Ställningstagande: Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)
2021-04-16 Vägledning
2021-04-16 Ställningstagande
2021-04-16 Ställningstagande
2021-04-15 Vägledning
Sidan Bevisning har skrivits om med anpassning till lagstiftning och praxis samt med avsnitt om folkbokföring
2021-04-15 Vägledning
2021-04-15 Vägledning
Rättsfall: Avdragsrätt för mätutrustning men inte för el- och vattensystem
2021-04-15 Vägledning
2021-04-15 Ställningstagande
2021-04-15 Ställningstagande
2021-04-14 Vägledning
Rättsfall: Köparen agerade i egenskap av beskattningsbar person vid inköp av tjänster till en icke-ekonomisk verksamhet som bestod i handel med aktier
2021-04-14 Vägledning
2021-04-14 Vägledning
Ställningstagande: Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk och privat verksamhet
2021-04-14 Vägledning
2021-04-14 Vägledning
Rättsfall: förutsättningar för att neka undantag vid skatteundandragande i annat EU-land
2021-04-14 Vägledning
2021-04-13 Vägledning
Rättsfall: Avdrag för ingående skatt vid hyra av personbil
2021-04-13 Vägledning
2021-04-13 Ställningstagande
2021-04-13 Ställningstagande
2021-04-09 Vägledning
Rättsfallskommentar: Tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare
2021-04-09 Vägledning
2021-04-09 Vägledning
Förtydligande: Nya regler om skyldighet att göra skatteavdrag påverkar frågan om skattetillägg kan tas ut
2021-04-09 Vägledning
2021-04-08 Vägledning
Förtydligande: Tolkningen av formuleringen ”kommer att få” i FOM3.
2021-04-08 Vägledning
2021-04-08 Vägledning
2021-04-08 Vägledning
2021-04-08 Vägledning
Ställningstagande: Ska varje betalning rapporteras i kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m. när det är fråga om ett avtalsförhållande med löpande betalningar?
2021-04-08 Vägledning
2021-04-07 Vägledning
2021-04-07 Vägledning
2021-04-07 Vägledning
2021-04-07 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-01 Vägledning
Ställningstagande: Skattetillägg vid ändrade uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration
2021-04-01 Vägledning
2021-04-01 Vägledning
2021-04-01 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets bedömning att inte ansöka om företrädaransvar är inte bindande för verket
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Sidan har skrivits om för att göras tydligare och mer överskådlig
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Sidan har skrivits om och kompletterats för att göras tydligare
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Sidan har skrivits om och kompletterats för att bättre anpassas till lagen och förarbetena
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Lagändring: Ändrade bestämmelser för malus den 1 april 2021
2021-03-31 Vägledning
2021-03-30 Vägledning
2021-03-30 Vägledning
2021-03-30 Vägledning
2021-03-30 Vägledning
2021-03-30 Ställningstagande
2021-03-30 Ställningstagande
2021-03-29 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
Förtydligande: Ett beslut om befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift kan fattas både efter ansökan från en enskild och på Skatteverkets initiativ
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Rättsfallskommentar
2021-03-29 Rättsfallskommentar
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av bilens förmånsvärde om fordonsskattens ändras under året.
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Det förstärkta stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden januari–mars förlängs t.o.m. juni 2021
2021-03-29 Vägledning
2021-03-27 Utgåvenotis
2021-03-27 Utgåvenotis
2021-03-26 Rättsfallskommentar
2021-03-26 Rättsfallskommentar
2021-03-25 Vägledning
2021-03-25 Vägledning
2021-03-25 Ställningstagande
2021-03-25 Ställningstagande
2021-03-24 Vägledning
Rättsfall: Rabatt på undantagna transaktioner
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Ställningstagande
2021-03-24 Ställningstagande
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-23 Vägledning
Ställningstagande: Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person
2021-03-23 Vägledning
2021-03-23 Vägledning
2021-03-23 Vägledning
2021-03-22 Vägledning
Förtydligande: Avdrag från arbetsgivaravgifterna i ett stödområde för den som fyllt 18 men inte 23 år
2021-03-22 Vägledning
2021-03-22 Vägledning
2021-03-22 Vägledning
2021-03-22 Ställningstagande
2021-03-22 Ställningstagande
2021-03-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag
2021-03-19 Vägledning
2021-03-19 Vägledning
2021-03-19 Vägledning
2021-03-19 Vägledning
Förtydligande: Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor, bl.a. mobiltelefoner, gäller inte vid tillämpning av VMB
2021-03-19 Vägledning
2021-03-19 Vägledning
Förtydligande: Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid omsättning av bl.a. mobiltelefoner gäller inte vid tillämpning av VMB
2021-03-19 Vägledning
2021-03-18 Vägledning
Ställningstagande: Skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 2 c § LSE för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde
2021-03-18 Vägledning
2021-03-18 Ställningstagande
2021-03-18 Ställningstagande
2021-03-17 Vägledning
Förtydligande: Omsättningsland vid distanshandel bedöms utifrån förutsättningarna vid skattskyldighetens inträde
2021-03-17 Vägledning
2021-03-17 Vägledning
Förtydligande: Ett finansiellt institut som bara genomför en banköverföring är inte en rådgivare
2021-03-17 Vägledning
2021-03-17 Vägledning
Förtydligande: Banköverföringar till länder som inte deltar i informationsutbyte kan omfattas av kännetecknet i 21 § RAL
2021-03-17 Vägledning
2021-03-17 Rättsfallskommentar
2021-03-17 Rättsfallskommentar
2021-03-16 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har ansett att en kollektiv förvaltningsorganisation förmedlade tjänster i eget namn
2021-03-16 Vägledning
2021-03-16 Vägledning
2021-03-16 Vägledning
2021-03-16 Lagar & förordningar
2021-03-16 Lagar & förordningar
2021-03-16 Lagar & förordningar
2021-03-16 Lagar & förordningar
2021-03-16 Rättsfallskommentar
2021-03-16 Rättsfallskommentar
2021-03-15 Vägledning
2021-03-15 Vägledning
2021-03-15 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2021-03-15 Vägledning
2021-03-15 Föreskrift
2021-03-15 Föreskrift
2021-03-15 Vägledning
Rättsfall: Ett bolags huvudetablering som ingår i en mervärdesskattegrupp i Danmark tillhandahåller tjänster till filial i Sverige
2021-03-15 Vägledning
2021-03-15 Utgåvenotis
2021-03-15 Utgåvenotis
2021-03-13 Vägledning
2021-03-13 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla misstänka bedrägeribrott med koppling till lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Lagändring den 1 april 2021: Tillfällig utvidgning av möjligheten att medge företag i ekonomiska svårigheter skattebefrielse
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara en skattepliktig tjänst
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det föreligger en skuld till ett annat företag inom intressegemenskapen när lånet hade finansierats med medel från en fondstruktur på Jersey
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Investerarna i en fondstruktur på Jersey har ansetts vara långivare och de verkliga mottagarna till de inkomster som motsvarade det svenska bolagets ränteutgifter
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att kapitaliserad ränta som läggs till den ursprungliga skulden kan anses utgöra ett enda skuldförhållande
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Rättsfallskommentar
2021-03-12 Rättsfallskommentar
2021-03-11 Lagar & förordningar
2021-03-11 Lagar & förordningar
2021-03-10 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Utgåvenotis
2021-03-10 Utgåvenotis
2021-03-09 Ställningstagande
2021-03-09 Ställningstagande
2021-03-09 Ställningstagande
2021-03-09 Ställningstagande
2021-03-08 Vägledning
Förtydligande: Hur bedömer man om en försäkring är skattegynnad i utlandet?
2021-03-08 Vägledning
2021-03-05 Utgåvenotis
2021-03-05 Utgåvenotis
2021-03-04 Rättsfallskommentar
2021-03-04 Rättsfallskommentar
2021-03-04 Vägledning
EU-domstolens dom, C-484/19 - den s.k. undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler och etableringsfriheten
2021-03-04 Vägledning
2021-03-02 Vägledning
Rättsfall: I ett överklagat konkursmål har gäldenären fört fram att det fanns ett överskott på skattekontot
2021-03-02 Vägledning
2021-03-02 Vägledning
Förtydligande: DAC 6 och omvandling av inkomst
2021-03-02 Vägledning
2021-03-01 Vägledning
Kortare karenstid för vissa husbilar som ställs av 1 mars 2021 eller senare.
2021-03-01 Vägledning
2021-03-01 Meddelande
2021-03-01 Meddelande
2021-03-01 Allmänt råd
2021-03-01 Allmänt råd
2021-02-26 Vägledning
Ränteavdragsförbud – uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har justerats 2021-02-26
2021-02-26 Vägledning
2021-02-26 Vägledning
2021-02-26 Vägledning
2021-02-25 Utgåvenotis
2021-02-25 Utgåvenotis
2021-02-24 EU-författning
2021-02-24 EU-författning
2021-02-23 Vägledning
Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i en förbränningsmotor i ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
2021-02-23 Vägledning
2021-02-23 Vägledning
Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i bränslecellerna ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
2021-02-23 Vägledning
2021-02-23 Ställningstagande
2021-02-23 Ställningstagande
2021-02-23 Ställningstagande
2021-02-23 Ställningstagande
2021-02-23 Vägledning
Rättsfall: Kammarrättsdomar om villkoret om vissa värdeöverföringar i omställningsstödsreglerna
2021-02-23 Vägledning
2021-02-23 Vägledning
Rättsfall: Kammarrättsdomar om villkoret om vissa värdeöverföringar i omställningsstödsreglerna
2021-02-23 Vägledning
2021-02-22 Vägledning
Rättelse: Felaktiga exempel om efterbeskattning har korrigerats
2021-02-22 Vägledning
2021-02-19 Vägledning
2021-02-19 Vägledning
2021-02-19 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande inom trossamfundet Svenska kyrkan utgjorde inte omsättning
2021-02-19 Vägledning
2021-02-19 Lagar & förordningar
2021-02-19 Lagar & förordningar
2021-02-17 Vägledning
2021-02-17 Vägledning
2021-02-15 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter betalas vid korttidsarbete?
2021-02-15 Vägledning
2021-02-15 Föreskrift
2021-02-15 Föreskrift
2021-02-15 Vägledning
Rättsfall: Varor i personligt bagage omfattar inte varor för kommersiellt ändamål i syfte att sälja dem vidare
2021-02-15 Vägledning
2021-02-15 Vägledning
Förtydligande: Ett ombud för en utländsk beskattningsbar person kan i sin tur inte utse ett deklarationsombud.
2021-02-15 Vägledning
2021-02-15 Vägledning
Förtydligande: Vem kan utföra arbetet hos den juridiska person som utsetts till ombud?
2021-02-15 Vägledning
2021-02-12 Vägledning
Ställningstagande: Transaktioner mellan delägare och HB/KB
2021-02-12 Vägledning
2021-02-12 Lagar & förordningar
2021-02-12 Lagar & förordningar
2021-02-12 Ställningstagande
2021-02-12 Ställningstagande
2021-02-11 Vägledning
Rättsfall: En samfällighetsförenings leverans av värme till sina medlemmar
2021-02-11 Vägledning
2021-02-10 Vägledning
Rättsfall: Den skattemässiga behandlingen av dricks
2021-02-10 Vägledning
2021-02-10 Rättsfallskommentar
2021-02-10 Rättsfallskommentar
2021-02-10 Vägledning
Förtydligande: Den förväntade resultatminskningen beräknas som ett genomsnitt för treårsperioden i kännetecknet internprissättning (omstrukturering)
2021-02-10 Vägledning
2021-02-09 Vägledning
Området Flytta till Sverige har skrivits om för att bli tydligare.
2021-02-09 Vägledning
2021-02-09 Vägledning
Området Uppehållsrätt har skrivits om för att bli tydligare.
2021-02-09 Vägledning
2021-02-09 Rättsfallskommentar
2021-02-09 Rättsfallskommentar
2021-02-08 Vägledning
Förtydligande: En gränsöverskridande betalning som görs i en verksamhet som är undantagen från beskattning i Sverige omfattas inte av kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m.
2021-02-08 Vägledning
2021-02-08 Vägledning
2021-02-08 Vägledning
2021-02-08 Vägledning
Lagändring: Avdrag enligt stödområdeslagen får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften
2021-02-08 Vägledning
2021-02-08 Vägledning
Lagändring: Arbetsgivaravgifterna sänks för personer som fyller 19–23 år under året
2021-02-08 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
Lagändring: Utföraren kan ansöka om anstånd med återbetalning av utbetalning för rot- eller rutarbete om hen vill skjuta upp återbetalningen p.g.a. överklagande
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
Lagändring: Utföraren kan ansöka om anstånd med återbetalning av utbetalning för rot- eller rutarbete om hen vill skjuta upp återbetalningen p.g.a. begäran om ändring
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
Lagändring: Skatteverket kan i vissa fall bevilja anstånd med återbetalning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
Lagändring: Skatteverkets beslut om att utföraren ska återbetala utbetalning för rot- eller rutarbete gäller omedelbart
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-04 Vägledning
Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift vid fel hos betalningsförmedlare
2021-02-04 Vägledning
2021-02-04 Vägledning
Ställningstagande: Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2021-02-04 Vägledning
2021-02-04 Utgåvenotis
2021-02-04 Utgåvenotis
2021-02-03 Ställningstagande
2021-02-03 Ställningstagande
2021-02-02 Ställningstagande
2021-02-02 Ställningstagande
2021-02-02 Ställningstagande
2021-02-02 Ställningstagande
2021-02-01 Ställningstagande
2021-02-01 Ställningstagande
2021-02-01 Föreskrift
2021-02-01 Föreskrift
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-28 Vägledning
Rättsfall: artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet har inte direkt effekt
2021-01-28 Vägledning
2021-01-27 Vägledning
Den s.k. söndagsregeln i lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid gäller även för de tidsfrister som anges i 33 b kap. 19 - 20 §§ SFL. Det innebär att om den 30-dagarsfrist som anges i angivna bestämmelser innebär att sista dagen för att lämna uppgifter infaller en lördag, söndag eller helgdag så får uppgifterna lämnas närmast följande vardag. Motsvarande bedömning gäller för den tidsfrist som anges i 33 b kap. 21 § SFL. Infaller sista dagen för ett kvartal en lördag, söndag eller helgdag så får uppgifterna lämnas närmast följande vardag.
2021-01-27 Vägledning
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Vägledning
Förtydligande: Värdeöverföringar som görs av ett utländskt moderföretag kan vara ett hinder för omställningsstöd
2021-01-27 Vägledning
2021-01-27 Vägledning
Förtydligande: Värdeöverföringar som görs av ett utländskt moderföretag kan vara ett hinder för omställningsstöd
2021-01-27 Vägledning
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-26 Vägledning
2021-01-26 Vägledning
2021-01-25 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av Öresundsavtalet
2021-01-25 Vägledning
2021-01-21 Vägledning
Ställningstagande: Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin – förlängd tidsperiod
2021-01-21 Vägledning
2021-01-21 Vägledning
Förtydligande: Handläggningsanstånd vid återkrav av omställningsstöd
2021-01-21 Vägledning
2021-01-21 Vägledning
Förtydligande: Handläggningsanstånd vid återkrav av omställningsstöd
2021-01-21 Vägledning
2021-01-20 Vägledning
Förhandsbesked: Beskattning av uppskovsbelopp och tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL
2021-01-20 Vägledning
2021-01-20 Ställningstagande
2021-01-20 Ställningstagande
2021-01-19 Vägledning
Förtydligande: En ekonomisk förening beskattas normalt inte om en andel byter ägare och föreningen därför inte betalar tillbaka insatsen till den avgående medlemmen.
2021-01-19 Vägledning
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Allmänt råd
2021-01-18 Meddelande
2021-01-18 Meddelande
2021-01-15 Vägledning
2021-01-15 Vägledning
2021-01-14 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av myggbekämpning till kommun mot ersättning utgör omsättning
2021-01-14 Vägledning
2021-01-13 Vägledning
Ställningstagande: Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2021-01-13 Vägledning
2021-01-13 Ställningstagande
2021-01-13 Ställningstagande
2021-01-11 Vägledning
2021-01-11 Vägledning
2021-01-08 Allmänt råd
2021-01-08 Allmänt råd
2021-01-07 Vägledning
Rättsfall: Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto
2021-01-07 Vägledning
2021-01-04 Vägledning
Anstånd med att lämna särskilda uppgifter som en annan juridisk person än ett dödsbo ska lämna enligt 33 kap. 6 a § SFL får ges om synnerliga skäl finns
2021-01-04 Vägledning
2021-01-04 Vägledning
Anstånd med att lämna särskilda uppgifter som en fysisk person eller ett dödsbo ska lämna enligt 33 kap. 6 a § SFL får ges det finns särskilda skäl.
2021-01-04 Vägledning