OBS: Detta är utgåva 2021.15. Sidan är avslutad 2021.

Här beskrivs vad som utgör en fastighet, vad som ska taxeras och vem som ska ses som ägare till fastigheten. Vidare beskrivs de grunder och regler som gäller för samtliga taxeringsenhetstyper vid fastighetstaxeringen 2022, hur man klassificerar byggnader och ägoslag (mark), indelar dessa i taxeringsenhetstyper samt hur skatte- och avgiftsplikten fastställs.

Nytt: 2021-09-13

Området har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2022.