OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Ett föreläggande är en formell begäran som innebär att mottagaren uppmanas att göra det som framgår av föreläggandet.

Om ett föreläggande inte följs kan ett vitesföreläggande behöva användas.