OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Informationsutbytet inom EU som rör de harmoniserade punktskatterna är omfattande. Utbytet sker främst via särskilda elektroniska meddelanden i det datoriserade systemet EMCS och i de s.k. SEED-registren.