OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall kan det beräknade riktvärdet behöva justeras på grund av att det finns säregna förhållanden som inte har beaktats i värderingsmodellen. Här beskrivs olika justeringsanledningar som är hänförliga till hyreshus och ägarlägenheter respektive tomtmark till sådana byggnader.