OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Fastighetstaxering innebär att man fattar beslut om indelning och typ av taxeringsenhet för fastigheten, vilket taxeringsvärde fastigheten ska ha och om den är skatte- och avgiftspliktig. Taxeringsvärdet beräknas med hjälp av värderingsmodeller som är fastställda i lag och förordning. Taxeringsvärdet och reglerna för fastighetstaxeringen har betydelse även i andra sammanhang än vid beskattningen. Det finns allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering.