OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Flertalet av de beslut som är fattade med stöd av SFL får överklagas.