OBS: Detta är utgåva 2021.4. Sidan är avslutad 2023.

I ML har det införts bestämmelser om uttag. Dessa bestämmelser reglerar beskattningen av bl.a. privat användning av varor och tjänster i en ekonomisk verksamhet, när varorna eller tjänsterna tillhandahålls utan ersättning.

Vid underpristransaktioner kan det i stället bli aktuellt med omvärdering av beskattningsunderlaget.