OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Alla svenska juridiska personer är enligt huvudregeln i IL skattskyldiga för alla sina inkomster. Under vissa förutsättningar kan en ideell förening eller ett registrerat trossamfund bli inskränkt skattskyldig. Här beskrivs förutsättningarna för beskattning av ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Europeiska politiska partier och Europeiska politiska stiftelser (EUPP) anses också som ideella föreningar enligt intern svensk rätt.