OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Samtliga stiftelser är skyldiga att ansöka om organisationsnummer.

Stiftelser ska ha ett organisationsnummer

Samtliga stiftelser ha ett organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (10 kap. 1 § SL, jfr övp. 8 till SFS 2009:244).

Ansöka om organisationsnummer och överklaga ett beslut

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Dessa tilldelas organisationsnummer av Skatteverket i samband med registreringen. Övriga stiftelser gör en ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket.

En stiftelse kan överklaga Skatteverkets beslut om organisationsnummer till förvaltningsrätten. För att överklaga till kammarrätt krävs prövningstillstånd. (6 § lagen [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.)

Inaktivera ett organisationsnummer

Ett organisationsnummer som registrerats för en stiftelse kvarstår även efter att stiftelsen upphör. Om en stiftelse upphör bör man anmäla detta till Skatteverket för inaktivering av organisationsnumret i Skatteverkets databas.

Kompletterande information

Läs mer om

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]
  • Stiftelselag (1994:1220) [1] [2]

Referenser inom organisationsnummer