OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Det är Skatteverket som för äktenskapsregistret. Det innehåller uppgifter om vissa rättsförhållanden mellan makar. Skatteverket ansvarar för att i äktenskapsregistret registrera äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap samt bodelningshandlingar. Från och med den 29 januari 2019 ansvarar Skatteverket även för att registrera lagvalsavtal.

Referenser inom äktenskapsregistret