OBS: Detta är utgåva 2021.5. Sidan är avslutad 2022.

Det är den som bedriver verksamhet på en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning som är skattskyldig. Skattskyldigheten inträder när avfallet förs in till anläggningen.

Vem är skattskyldig?

Den som bedriver verksamheten på en avfallsförbrännings­anläggning eller på en samförbränningsanläggning är skattskyldig (10 § LSAF). Skattskyldigheten bör kopplas till den anläggning där avfallet förbränns.

Avfallsförbränningsanläggningar och samförbränningsanläggningar är generellt miljöfarlig verksamhet och är därför tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att uppfylla tillstånds- eller anmälningsplikten (jfr prop. 2019/20:32 s. 28).

När inträder skattskyldigheten?

Skyldigheten att betala skatt inträder när avfall förs in till en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning (11 § LSAF).

Enligt bestämmelserna i 2 respektive 3 § LSAF ingår begreppet förbrännings­anläggning i definitionerna av avfallsförbrännings­anläggning respektive samförbrännings­anläggning. Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är därmed beroende av hur begreppet förbrännings­anläggning definieras. För att det ska bli tydligare när tidpunkten för skattskyldigheten inträder innehåller LSAF en definition av förbrännings­anläggning (jfr prop. 2019/20:32 s. 28). Se under Vad menas med en förbränningsanläggning?

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning [1]