OBS: Detta är utgåva 2021.5. Sidan är avslutad 2022.

Skatten på avfall som förbränns baseras på avfallets vikt.

Skattebelopp

Bestämmelser om skattebelopp finns i 12 § LSAF. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen är dock skattebeloppet lägre än vad som framgår av 12 § de första åren.

För perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 ska skatt betalas med 100 kronor per ton avfall (punkt 3 i övergångsbestämmelserna till LSAF).

Från och med den 1 januari 2022 är skattebeloppet 125 kr per ton avfall (12 § LSAF).

Omräkning av skattebelopp

Skattebeloppet ska för kalenderåret 2023 och efterföljande år räknas om på det sätt som anges i 13 § första stycket LSAF.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår (13 § tredje stycket LSAF).

Skatten beräknas på avfallets vikt

Utgångspunkten är att skatten är viktbaserad och att avfallet vägs vid inpasseringen till avfallsförbrännings­anläggningen respektive samförbrännings­anläggningen. Detta är dock inte alltid möjligt och i sådana fall bör vikten av avfallet kunna beräknas enligt andra metoder (jfr prop. 2019/20:32 s. 31).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning [1]