OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Uppehållsrätten underlättar den fria rörligheten inom EU för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. En EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige kan folkbokföras om uppehållsrätten har en sådan varaktighet att det kan antas att EES-medborgaren kommer att vistas här i minst ett år.

Nytt: 2021-02-09

Området Uppehållsrätt har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.