OBS: Detta är utgåva 2021.6. Visa senaste utgåvan.

Processen för hur beslut fattas, vem som fattar dem och hur de förmedlas skiljer sig åt inom olika områden.

Uppdaterat