OBS: Detta är utgåva 2021.6. Visa senaste utgåvan.

Kapitalunderlaget är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång, med vissa justeringar.

Beräkna kapitalunderlaget

För enskilda näringsidkare och dödsbon som driver näringsverksamhet utgörs kapitalunderlaget av skillnaden mellan tillgångar och skulder i verksamheten vid utgången av föregående beskattningsår, med vissa ytterligare justeringar (33 kap. 8 § IL och p. 6 av ikraftträdande- och övergångs­bestämmelserna till SFS 2018:1206).

Man justerar för följande poster:

  • Lägg till underskott av verksamheten från föregående år (som inte dragits av).
  • Dra bort 78 procent av expansionsfond avsatt vid utgången av föregående år.
  • Dra bort tillskott gjorda föregående år (som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten).
  • Lägg till sparat fördelningsbelopp.
  • Lägg till en övergångspost = negativt kapitalunderlag första året (vanligen 1995 års taxering).
  • Lägg till en särskild post i vissa fall.

Nystartad verksamhet

En nystartad verksamhet har inget ”föregående beskattningsår”. Eftersom kapitalunderlaget under startåret är 0 kr har man, enligt Skatteverkets uppfattning, inte rätt att göra räntefördelning första året.

Det år en näringsverksamhet läggs ner eller överlåts kan räntefördelning komma ifråga, eftersom man det året har ett kapitalunderlag. När räkenskapsåret inte omfattar 12 månader ska fördelningsbeloppet justeras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Räntefördelning första räkenskapsåret? [1]