OBS: Detta är utgåva 2022.10. Visa senaste utgåvan.

En hybrid missmatchning med dubbla avdrag uppstår om avdrag medges för samma utgift i Sverige och i en annan stat mot inkomst som inte tas upp till beskattning i båda staterna. Avdragsförbuden tar sikte på situationer där möjligheten till dubbla avdrag uppstår genom att ett företag eller ett fast driftställe klassificeras som ett hybridföretag eller genom att ett företag bedöms vara obegränsat skattskyldigt i två stater (dubbel hemvist).