OBS: Detta är utgåva 2022.11. Visa senaste utgåvan.

Även om en försäkring som tillfaller en förmånstagare inte är ett arv, så kan försäkringsbeloppet som tillfaller en efterlevande make eller maka omfattas av den först avlidnas arvingars rätt till efterarv. Detta ska bedömas först när den efterlevande maken eller makan avlider.

En försäkring med förmånstagare är inte ett arv

Om den avlidna hade en försäkring där förmånstagare satts in ingår försäkringen inte i kvarlåtenskapen (20 kap. 5 § andra stycket ÄB).

Ett belopp som en efterlevande make eller maka får på grund av en försäkring utgör inte ett arv från den avlidna. Trots det kan försäkrings­beloppet komma att omfattas av den först avlidna makens eller makans arvingars rätt till efterarv. Om försäkringen omfattas av en rätt till efterarv ska bedömas först då den efterlevande maken eller makan avlider.

Efterarvingar till den först avlidna maken

Om den först avlidna maken eller makan efterlämnar efterarvingar enligt lag, alltså gemensamma bröstarvingar eller föräldrar och deras avkomlingar, antas (presumeras) dessa ha efterarvsrätt till försäkringen när förmånstagaren, d.v.s. den efterlevande maken eller makan, avlider.

Det innebär att de är dödsbodelägare i den efterlevande makens eller makans dödsbo och att de ska kallas till förrättningen och antecknas i bouppteckningen vid den efterlevande makens eller makans död (NJA 1975 s. 302, Walin & Lind, Ärvdabalken Del I [JUNO version: 7Å] kommentaren till 3 kap. 2 § ÄB, Brattström & Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, 4:e upplagan, 2015, s. 135-136).

Särkullbarn till den först avlidna maken

Om den först avlidna maken eller makan efterlämnar särkullbarn är dessa normalt inte efterarvingar enligt lag och har då inte heller efterarvsrätt till försäkringen (Walin & Lind, Ärvdabalken Del II [JUNO version: 6Å] kommentaren till 14 kap. 4 § FAL).

Det innebär att de normalt inte är dödsbodelägare i den efterlevande makens eller makans dödsbo och att de varken ska kallas till förrättningen eller antecknas i bouppteckningen vid den efterlevande makens eller makans död.

Vilka försäkringar omfattas?

Rätten till efterarv bedöms på samma sätt för alla försäkringar med förmånstagarförordnande, d.v.s. alla försäk­ringar som inte ingår i den först avlidna makens eller makans kvarlåtenskap.

Referenser på sidan

Högsta domstolen

  • NJA 1975 s. 302 [1]

Lagar & förordningar

  • Ärvdabalk (1958:637) [1]

Övrigt

  • Brattström & Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, 4:e upplagan, 2015 [1]
  • Walin & Lind, Ärvdabalken Del I (JUNO version: 7Å) kommentaren till 3 kap. 2 § ÄB [1]
  • Walin & Lind, Ärvdabalken Del II (JUNO version: 6Å) kommentaren till 14 kap. 4 § FAL [1]