OBS: Detta är utgåva 2022.13. Sidan är avslutad 2023.

Genom att jämka korrigerar man avdragen ingående skatt så att avdraget motsvarar hur mycket en tillgång används i en verksamhet som medför skattskyldighet. På dessa sidor används ibland begreppet köp. Med köp förstås här även import och unionsinterna förvärv.

Uppdaterat