OBS: Detta är utgåva 2022.13. Sidan är avslutad 2022.

Från den 1 januari 2023 fanns förslag om att ersätta det nu gällande avdraget för arbetsresor med en skattereduktion. Till skillnad från avdraget som var kostnadsbaserat var skattereduktionen huvudsakligen avståndsbaserad och färdmedelsneutral.

Nytt: 2022-12-19

Riksdagen har fattat beslut om ett bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil från och med 1 januari 2023. Förslaget om en skattereduktion genomfördes inte.

Nytt: 2022-10-24

Regeringen föreslår i promemorian ”Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil” att avdraget i nuvarande form ska behållas. Om beslut fattas i enlighet med förslaget kommer den tidigare beslutade lagändringen om skattereduktion för arbetsresor från den 1 januari 2023 inte att träda i kraft.

Nytt: 2022-10-04

Sidorna om skattereduktion för arbetsresor har tillkommit med anledning av ny lagstiftning. Från den 1 januari 2023 ersätts det nu gällande avdraget för arbetsresor av en skattereduktion.

Referenser inom beräkna skatten