OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Import och omsättning av icke-unionsvaror samt tjänster avseende dessa undantas från mervärdesskatt under den tid varorna är placerade i anläggning för tillfällig lagring, tullager eller frizon.