OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

När ett beslut om bevissäkring ska verkställas måste hänsyn tas till de bestämmelser som reglerar själva verkställigheten.