OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Man kan ha rätt till ersättning om man behöver anlita ett ombud eller biträde eller bekosta en utredning eller något annat som skäligen behövs i ett ärende eller mål enligt skatteförfarandelagen.

Uppdaterat

Referenser inom ersättning för ombudskostnader