OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Äktenskapshinder är omständigheter som inte får föreligga för att två personer ska få ingå äktenskap. När personerna avser ingå äktenskap enligt svensk lag ska de begära hindersprövning. En person med svenskt medborgarskap som avser att ingå ett utländskt äktenskap kan ansöka om äktenskapscertifikat. Skatteverket prövar om det finns hinder mot det tilltänkta äktenskapet.

Uppdaterat

Nytt: 2022-02-03

Denna ingångssida har tillkommit med anledning av att hela området Civilstånd har omarbetats.