OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Civilstånd avser en persons familjerättsliga ställning. Skatteverket registrerar en person med ett civilstånd i folkbokföringsdatabasen, till exempel ogift, gift, skild, änka eller änkling. När två personer avser ingå äktenskap enligt svensk lag får det inte finnas några äktenskapshinder.

Uppdaterat

Nytt: 2022-02-03

Ingångssidan har bytt namn från Äktenskap till Civilstånd.