OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Ett fast driftställe är en del av ett företag och man behöver därför avgränsa vilken inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom vinstallokering. Vinstallokering görs för att bestämma utländska företags inkomst från fast driftställe i Sverige och svenska företags inkomst från fast driftställe i utlandet.

Nytt: 2022-10-31

Sidorna om vinstallokering till fast driftställe ersätter den vägledning som tidigare fanns på sidorna Vinstallokering och Beräkning av resultatet. Sidorna innehåller även förtydliganden om metoden för vinstallokering, dokumentation, prissättningsbesked som rör fasta driftställen samt dubbelbeskattning.