OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

När ett barn föds i Sverige och barnet inte ska folkbokföras ska Skatteverket registrera uppgifter om födelsen folkbokföringen.

Uppdaterat denna sida

Registrering av en födelse när barnet inte ska folkbokföras

När ett barn föds i Sverige och barnet inte ska folkbokföras registrerar Skatteverket uppgifter om födelsen (1 § andra stycket FOL). Det huvudsakliga syftet med registreringen är att personer som inte är folkbokförda i Sverige ska kunna få ett intyg från en svensk myndighet om att födseln har inträffat (prop. 1994/95:94 s. 12).

Skatteverket registrerar bland annat var och när barnet föddes samt uppgifter om vem som födde barnet. De registrerade uppgifterna ska spegla förhållandena vid tidpunkten för födelsen. Skatteverket ska inte registrera förhållanden som uppstår eller ändras efter födelsen, till exempel om ett föräldraskap för barnet fastställs eller hävs vid en senare tidpunkt.

Efter registreringen utfärdar Skatteverket ett registerutdrag om födelsen (prop. 1994/95:94 s. 12).

Ändring av felaktiga uppgifter som registrerats om födelsen

Om det i efterhand visar sig att registrerade uppgifter om födelsen var fel kan Skatteverket under vissa förutsättningar besluta att ändra uppgifterna så att korrekta uppgifter blir registrerade (37 och 38 §§ FL). Skatteverket kan sedan utfärda ett nytt registerutdrag där de korrekta uppgifterna framgår.

Kompletterande information

Nytt: 2022-05-31

Sidan har tillkommit. Avsnittet om registrering av födelsen när barnet inte ska folkbokföras har flyttats från sidan Krav för folkbokföring. Avsnittet om ändring av felaktiga uppgifter om en födelse har tillkommit som ett förtydligande.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]

Propositioner

  • Proposition 1994/95:94 Ändringar i folkbokföringslagen, m.m. [1] [2]