OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

När ett barn föds i Sverige och barnet inte ska folkbokföras ska Skatteverket registrera uppgifter om födelsen i folkbokföringen.

Nytt: 2023-02-01

Avsnittet Barn till immunitetspersoner har flyttats in från sidan Folkbokföring från födelsen.

Registrering av en födelse när barnet inte ska folkbokföras

När ett barn föds i Sverige och barnet inte ska folkbokföras ska Skatteverket registrera uppgifter om födelsen (1 § andra stycket FOL). Det huvudsakliga syftet med registreringen är att personer som inte är folkbokförda i Sverige ska kunna få ett intyg från en svensk myndighet om att födelsen har inträffat (prop. 1994/95:94 s. 12).

Skatteverket registrerar bland annat uppgift om var och när barnet föddes samt uppgifter om vem som födde barnet. De registrerade uppgifterna ska spegla förhållandena vid tidpunkten för födelsen. Skatteverket ska inte, i ärendet om födelse, registrera uppgifter om förhållanden som uppstår eller ändras efter födelsen, till exempel uppgifter om ett föräldraskap för barnet som fastställs eller hävs vid en senare tidpunkt.

Barn till immunitetspersoner

Ett barn som föds i Sverige men som inte uppfyller förutsättningarna för folkbokföring ska som utgångspunkt inte tilldelas ett personnummer. Undantaget är om barnet är familjemedlem till en immunitetsperson som inte ska folkbokföras (5 § FOL). Då får Skatteverket tilldela barnet ett personnummer med stöd av 18 b § FOL. Ett sådant personnummer brukar kallas för immunitetsnummer. Skatteverket får endast tilldela barnet ett immunitetsnummer på begäran av Regeringskansliet (5 § andra stycket FOF). Läs mer under rubriken Immunitetsperson.

Ändring av felaktiga uppgifter som registrerats om födelsen

Om det i efterhand visar sig att registrerade uppgifter om födelsen var fel kan Skatteverket under vissa förutsättningar besluta att ändra uppgifterna så att korrekta uppgifter blir registrerade. Skatteverket kan sedan utfärda ett nytt registerutdrag där de korrekta uppgifterna framgår.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1994/95:94 Ändringar i folkbokföringslagen, m.m. [1]