OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Arvode och liknande ersättning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat får i egenskap av styrelseledamot i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

Avtalstext

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Beskrivning av artikeln

Beskattningsrätten för bolagets hemviststat är oberoende av var arbetsinsatsen sker och oavsett om ledamoten deltar på styrelsemötet eller inte.

Av OECD:s kommentar till artikeln framgår att den allmänna uppfattningen bland OECD:s medlemsstater är att begreppet styrelsearvode och annan liknande ersättning (fees and other similar payments) inkluderar naturaförmåner.

En medlem i en bolagsstyrelse har ofta andra funktioner i bolaget, till exempel som vanlig anställd, rådgivare eller konsult. Artikel 16 omfattar endast styrelsearvodet.

Beskattningen av personaloptioner som utfärdas till styrelseledamöter behandlas i punkt 3.1 OECD:s kommentar till artikeln.

Referenser på sidan

Övrigt