OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Inkomstskattelagen räknar upp en rad ersättningar som ska tas upp som inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet. Här finner du även regler om vid vilken tidpunkt inkomsterna ska tas upp.