OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Många svenska skatteavtal innehåller en eller flera mest-gynnad-nations-klausuler (most favoured nation, MFN). Klausulerna är olika utformade i de olika avtalen. När en MFN-klausul aktiveras ska den berörda bestämmelsen i skatteavtalet mellan Sverige och det andra landet inte tillämpas enligt sin ordalydelse utan enligt ordalydelsen i skatteavtalet mellan det andra landet och ett tredje land.