OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Obegränsat skattskyldig hela året

De som är obegränsat skattskyldiga hela året har rätt till allmänna avdrag (62 kap. 9 § första stycket IL).

Vilka de allmänna avdragen är framgår av 62 kap. 2-8 §§ IL

Obegränsat skattskyldig del av året

En person som är obegränsat skattskyldig under en del av beskattningsåret har rätt till allmänna avdrag som avser den tiden. Personen ska dock göra allmänna avdrag för hela året om personens överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige (62 kap. 9 § andra stycket IL).

Begränsat skattskyldig

Det finns även möjlighet för en person som är begränsat skattskyldig att få allmänna avdrag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar