OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2022-12-30 Ställningstagande
2022-12-30 Ställningstagande
2022-12-30 Vägledning
Förtydligande: Exempel på export vid kedjetransaktion har kompletterats
2022-12-30 Vägledning
2022-12-22 Ställningstagande
2022-12-22 Ställningstagande
2022-12-22 Ställningstagande
2022-12-22 Ställningstagande
2022-12-22 Vägledning
Förtydligande: Fysiska personer ska ha tillstånd att vistas i Sverige
2022-12-22 Vägledning
2022-12-22 Vägledning
2022-12-22 Vägledning
2022-12-21 Vägledning
Förtydligande: Ränteutgifter får inte inkluderas i underlaget för skattereduktion för inventarier
2022-12-21 Vägledning
2022-12-21 Vägledning
Ställningstagande: Byten av tillgångar med olika marknadsvärden utan gåvoavsikt eller inslag av något annat
2022-12-21 Vägledning
2022-12-21 Vägledning
2022-12-21 Vägledning
2022-12-21 Vägledning
2022-12-21 Vägledning
2022-12-21 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning
2022-12-21 Vägledning
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Vägledning
Lagändring: Revision får göras hos den som har ansökt om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs.
2022-12-21 Vägledning
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-21 Ställningstagande
2022-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Registreringens betydelse för egenskapen av beskattningsbar person och rätten till avdrag
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Registreringens betydelse för egenskapen av beskattningsbar person och rätten till avdrag
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Registreringens betydelse för egenskapen av beskattningsbar person och rätten till avdrag
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Registreringens betydelse för egenskapen av beskattningsbar person och rätten till avdrag
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Ställningstagande
2022-12-20 Ställningstagande
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
Förtydligande: Allmänt avdrag kan medges även om personen tillhör svensk socialförsäkring
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Betalningsplanens längd vid skuldsanering
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Ställningstagande
2022-12-20 Ställningstagande
2022-12-20 Ställningstagande
2022-12-20 Ställningstagande
2022-12-20 Vägledning
Lagändring: Revision får göras hos den som är eller kan antas vara rapporteringsskyldig plattformsoperatör. Revision får även ske hos den som åtagit sig att genomföra kundkännedomsprocessen.
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Vägledning
2022-12-20 Ställningstagande
2022-12-20 Ställningstagande
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
Rättsfall: Näringsförbud i fem år för ställföreträdare som grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet genom att underlåta att betala skatt
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Meddelande
2022-12-19 Meddelande
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Allmänt råd – aktier
2022-12-19 Allmänt råd – aktier
2022-12-19 Allmänt råd – aktier
2022-12-19 Allmänt råd – aktier
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Allmänt råd
2022-12-19 Lagar & förordningar
2022-12-19 Lagar & förordningar
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Utgåvenotis
2022-12-19 Utgåvenotis
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Föreskrift
2022-12-19 Lagar & förordningar
2022-12-19 Lagar & förordningar
2022-12-19 Ställningstagande
2022-12-19 Ställningstagande
2022-12-19 Vägledning
2022-12-19 Vägledning
2022-12-16 Vägledning
Rättsfall: HFD har funnit att syntetiska optioner med villkor om återköp till marknadsvärde vid avslut av anställning inte förlorat sin karaktär av värdepapper. (HFD 2022-12-12, mål nr 6234-21)
2022-12-16 Vägledning
2022-12-16 Vägledning
2022-12-16 Vägledning
2022-12-16 Vägledning
2022-12-16 Vägledning
2022-12-16 Ställningstagande
2022-12-16 Ställningstagande
2022-12-16 Rättsfallskommentar
2022-12-16 Rättsfallskommentar
2022-12-16 Vägledning
Rättsfallskommentar: Bokföringsbrott vid bristfälliga verifikationer
2022-12-16 Vägledning
2022-12-16 Rättsfallskommentar
2022-12-16 Rättsfallskommentar
2022-12-15 Vägledning
Förtydligande: Upphävt ställningstagande om fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans.
2022-12-15 Vägledning
2022-12-15 Vägledning
Förtydligande: Upphävt ställningstagande om fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans.
2022-12-15 Vägledning
2022-12-15 Vägledning
Ställningstagande: Reglerna om jämkning gäller också förvärv som är ett led i en ny-, till- eller ombyggnad
2022-12-15 Vägledning
2022-12-15 Vägledning
Ställningstagande: Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv och a conton innan den frivilliga skattskyldigheten
2022-12-15 Vägledning
2022-12-15 Vägledning
Förtydligande: Upphävt ställningstagande om köparens avdragsrätt när ett bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans
2022-12-15 Vägledning
2022-12-15 Ställningstagande
2022-12-15 Ställningstagande
2022-12-15 Ställningstagande
2022-12-15 Ställningstagande
2022-12-14 Vägledning
2022-12-14 Vägledning
2022-12-14 Vägledning
2022-12-14 Vägledning
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Föreskrift
2022-12-14 Vägledning
Förtydligande: Vilken typ av säkerhet kan godtas vid fastställelse av en rekonstruktionsplan?
2022-12-14 Vägledning
2022-12-14 Ställningstagande
2022-12-14 Ställningstagande
2022-12-14 Vägledning
Bolagsformen inte ensamt avgörande för om en person ska ses som egenföretagare enligt rörlighetsdirektivet eller inte
2022-12-14 Vägledning
2022-12-14 Vägledning
Skatteverkets uppfattning av vad som utgör egenföretagarverksamhet enligt rörlighetsdirektivet har förtydligats och sidan bör läsas om i sin helhet
2022-12-14 Vägledning
2022-12-13 Vägledning
Ställningstagande: Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening
2022-12-13 Vägledning
2022-12-13 Vägledning
Ställningstagande: Prövning av begäran om handräckning med betalningssäkring enligt indrivningsdirektivet
2022-12-13 Vägledning
2022-12-13 Vägledning
Förtydligande: Exemplet om lagerstiftelse i Liechtenstein har uppdaterats
2022-12-13 Vägledning
2022-12-13 Vägledning
2022-12-13 Vägledning
2022-12-13 Vägledning
Ställningstagande: Direkt tillsyn av Finansinspektionen kan krävas för att ingå i en mervärdesskattegrupp
2022-12-13 Vägledning
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-13 Ställningstagande
2022-12-12 Vägledning
Rättsfall: Domstolens inledande prövning av verksamhetens livskraft vid företagsrekonstruktion
2022-12-12 Vägledning
2022-12-12 Ställningstagande
2022-12-12 Ställningstagande
2022-12-12 Vägledning
Ställningstagande: Internprissättning och vinstallokerings påverkan på beskattningsunderlaget, mervärdesskatt
2022-12-12 Vägledning
2022-12-12 Ställningstagande
2022-12-12 Ställningstagande
2022-12-08 Rättsfallskommentar
2022-12-08 Rättsfallskommentar
2022-12-08 Vägledning
Förtydligande: Uppehållsstatus för brittiska medborgare
2022-12-08 Vägledning
2022-12-07 Ställningstagande
2022-12-07 Ställningstagande
2022-12-07 Rättsfallskommentar
2022-12-07 Rättsfallskommentar
2022-12-06 Ställningstagande
2022-12-06 Ställningstagande
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-06 Lagar & förordningar
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Föreskrift
2022-12-05 Allmänt råd
2022-12-05 Allmänt råd
2022-12-02 Vägledning
Förtydligande: Importmoms och analys av vara
2022-12-02 Vägledning
2022-12-02 Vägledning
Allmänt råd: Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem (från 1 januari 2023)
2022-12-02 Vägledning
2022-12-01 Vägledning
Lagändring: Sekretessens styrka har fr.o.m. den 1 december 2022 ändrats för uppgifter som behandlas inom den verksamhet som rör stöd vid korttidsarbete
2022-12-01 Vägledning
2022-12-01 Vägledning
Ställningstagande: Beskattningsland vid direktsända interaktiva framträdanden som tillhandahålls via internet
2022-12-01 Vägledning
2022-12-01 Ställningstagande
2022-12-01 Ställningstagande
2022-12-01 Lagar & förordningar
2022-12-01 Lagar & förordningar
2022-11-30 Vägledning
2022-11-30 Vägledning
2022-11-30 Ställningstagande
2022-11-30 Ställningstagande
2022-11-29 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har prövat en fråga som gäller bestämmelserna om beskattningsland för tjänster
2022-11-29 Vägledning
2022-11-28 Allmänt råd – aktier
2022-11-28 Allmänt råd – aktier
2022-11-28 Allmänt råd – aktier
2022-11-28 Allmänt råd – aktier
2022-11-25 Vägledning
Förtydligande: Progressionsuppräkning i det franska skatteavtalet
2022-11-25 Vägledning
2022-11-25 Vägledning
2022-11-25 Vägledning
2022-11-25 Vägledning
Ställningstagande: I vilka situationer kan utgifter till annan part än långivaren räknas som ränteutgifter?
2022-11-25 Vägledning
2022-11-25 Ställningstagande
2022-11-25 Ställningstagande
2022-11-25 Ställningstagande
2022-11-25 Ställningstagande
2022-11-25 Ställningstagande
2022-11-25 Ställningstagande
2022-11-24 Vägledning
2022-11-24 Vägledning
2022-11-24 Ställningstagande
2022-11-24 Ställningstagande
2022-11-21 Ställningstagande
2022-11-21 Ställningstagande
2022-11-21 Vägledning
2022-11-21 Vägledning
2022-11-21 Allmänt råd – aktier
2022-11-21 Allmänt råd – aktier
2022-11-21 Allmänt råd – aktier
2022-11-21 Allmänt råd – aktier
2022-11-21 Allmänt råd – aktier
2022-11-21 Allmänt råd – aktier
2022-11-21 Allmänt råd – aktier
2022-11-21 Allmänt råd – aktier
2022-11-21 Allmänt råd
2022-11-21 Allmänt råd
2022-11-21 Allmänt råd
2022-11-21 Allmänt råd
2022-11-21 Ställningstagande
2022-11-21 Ställningstagande
2022-11-21 Ställningstagande
2022-11-21 Ställningstagande
2022-11-21 Ställningstagande
2022-11-21 Ställningstagande
2022-11-17 Vägledning
2022-11-17 Vägledning
2022-11-17 Ställningstagande
2022-11-17 Ställningstagande
2022-11-16 Vägledning
Förtydligande: Förekomsten av en jämkningshandling är inte alltid en förutsättning för jämkning
2022-11-16 Vägledning
2022-11-15 Vägledning
Förtydligande: Dubbdäck är utrustning som utgör en fast del av cykeln.
2022-11-15 Vägledning
2022-11-14 Lagar & förordningar
2022-11-14 Lagar & förordningar
2022-11-14 Lagar & förordningar
2022-11-14 Lagar & förordningar
2022-11-14 Lagar & förordningar
2022-11-14 Lagar & förordningar
2022-11-14 Lagar & förordningar
2022-11-14 Lagar & förordningar
2022-11-09 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022
2022-11-09 Vägledning
2022-11-07 Rättsfallskommentar
2022-11-07 Rättsfallskommentar
2022-11-07 Vägledning
Rättsfall: EU:s insolvensförordning, svensk domsrätt vid ansökan om konkurs när gäldenären är registrerad som utvandrad
2022-11-07 Vägledning
2022-11-03 Vägledning
2022-11-03 Vägledning
2022-11-03 Vägledning
2022-11-03 Vägledning
2022-11-02 Ställningstagande
2022-11-02 Ställningstagande
2022-11-01 Vägledning
Ställningstagande: Behöver beslutsfattarens namn alltid anges i underrättelser om beslut enligt förvaltningslagen?
2022-11-01 Vägledning
2022-10-31 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – komplettering av nybilspriser och jämförbar bil
2022-10-31 Vägledning
2022-10-31 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ersättning för rättegångskostnader
2022-10-31 Vägledning
2022-10-31 Vägledning
2022-10-31 Vägledning
2022-10-29 Utgåvenotis
2022-10-29 Utgåvenotis
2022-10-28 Vägledning
Ställningstagande: Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2022-10-28 Vägledning
2022-10-28 Ställningstagande
2022-10-28 Ställningstagande
2022-10-28 Vägledning
2022-10-28 Vägledning
2022-10-28 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om diskrimineringsartikeln i skatteavtal
2022-10-28 Vägledning
2022-10-28 Vägledning
2022-10-28 Vägledning
2022-10-28 Ställningstagande
2022-10-28 Ställningstagande
2022-10-27 Vägledning
2022-10-27 Vägledning
2022-10-27 Vägledning
2022-10-27 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
Förtydligande: Arbetstagare kan under vissa förutsättningar bli skyldiga att betala tillbaka utbetald lönegaranti
2022-10-26 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
2022-10-26 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
Förtydligande: Överlåtaren blir inte skyldig att slutjämka avdrag för ingående skatt om fastigheten överlåts i samband med en verksamhetsöverlåtelse
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
Rättsfallskommentar: Fråga om ansökan om skattelättnader hade kommit in i rätt tid
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
Förtydligande: Exempel där överlåtaren slutför sin jämkning p.g.a. ändrad användning vid frivillig skattskyldighet
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
Rättsfall: Den som förvärvar en fastighet utan samband med en verksamhetsöverlåtelse kan inte åläggas en skyldighet att jämka avdrag som en tidigare ägare har gjort
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
Förtydligande: Det saknar betydelse för bedömningen av om säljaren ska jämka enligt 8 a kap. 12 § ML om förvärvaren är obligatoriskt eller frivilligt skattskyldig enligt ML
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
Ställningstagande: Jämkningsskyldighet vid överlåtelse av fastighet
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Ställningstagande
2022-10-25 Ställningstagande
2022-10-25 Vägledning
2022-10-25 Vägledning
2022-10-24 Föreskrift
2022-10-24 Föreskrift
2022-10-24 Föreskrift
2022-10-24 Föreskrift
2022-10-24 Föreskrift
2022-10-24 Föreskrift
2022-10-24 Vägledning
Förslag till lagändring: De nya beslutade reglerna om skattereduktion för arbetsresor kan komma att inte införas
2022-10-24 Vägledning
2022-10-24 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende definition av installation
2022-10-24 Vägledning
2022-10-24 Vägledning
2022-10-24 Vägledning
2022-10-24 Ställningstagande
2022-10-24 Ställningstagande
2022-10-24 Ställningstagande
2022-10-24 Ställningstagande
2022-10-24 Ställningstagande
2022-10-24 Ställningstagande
2022-10-21 Vägledning
Förtydligande: Utförare av rot- eller rutarbete utomlands ska genomgå motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt i Sverige
2022-10-21 Vägledning
2022-10-21 Vägledning
Ställningstagande: Krav på uppgift om säljarens och köparens namn och adress i en faktura
2022-10-21 Vägledning
2022-10-21 Rättsfallskommentar
2022-10-21 Rättsfallskommentar
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Vägledning
2022-10-20 Ställningstagande
2022-10-20 Ställningstagande
2022-10-20 Ställningstagande
2022-10-20 Ställningstagande
2022-10-20 Ställningstagande
2022-10-20 Ställningstagande
2022-10-17 Allmänt råd – aktier
2022-10-17 Allmänt råd – aktier
2022-10-17 Allmänt råd – aktier
2022-10-17 Allmänt råd – aktier
2022-10-17 Allmänt råd – aktier
2022-10-17 Allmänt råd – aktier
2022-10-17 Allmänt råd – aktier
2022-10-17 Allmänt råd – aktier
2022-10-17 Vägledning
Sidan har uppdaterats med Skatteverkets ställningstagande Avdragsbegränsning för negativa räntenetton vid skatterättsliga kommissionärsförhållanden.
2022-10-17 Vägledning
2022-10-17 Vägledning
Ställningstagande: Avdragsbegränsning för negativa räntenetton vid skatterättsliga kommissionärsförhållanden
2022-10-17 Vägledning
2022-10-17 Ställningstagande
2022-10-17 Ställningstagande
2022-10-14 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatt på energi, industriell verksamhet
2022-10-14 Vägledning
2022-10-14 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatt på energi, industriell verksamhet
2022-10-14 Vägledning
2022-10-14 Vägledning
Ställningstagande: Spillolja som säljs i avsikt att köparen ska återvinna den till eldningsolja för uppvärmningsändamål
2022-10-14 Vägledning
2022-10-14 Rättsfallskommentar
2022-10-14 Rättsfallskommentar
2022-10-14 Ställningstagande
2022-10-14 Ställningstagande
2022-10-14 Ställningstagande
2022-10-14 Ställningstagande
2022-10-14 Ställningstagande
2022-10-14 Ställningstagande
2022-10-14 Vägledning
Sidan Reparation av vissa varor har tillkommit med anledning av ändrad skattesats.
2022-10-14 Vägledning
2022-10-14 Utgåvenotis
2022-10-14 Utgåvenotis
2022-10-13 Rättsfallskommentar
2022-10-13 Rättsfallskommentar
2022-10-13 Rättsfallskommentar
2022-10-13 Rättsfallskommentar
2022-10-12 Ställningstagande
2022-10-12 Ställningstagande
2022-10-12 Vägledning
2022-10-12 Vägledning
2022-10-12 Vägledning
2022-10-12 Vägledning
2022-10-11 Rättsfallskommentar
2022-10-11 Rättsfallskommentar
2022-10-07 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för kapitalförlust på en inte marknadsnoterad utländsk fordringsrätt
2022-10-07 Vägledning
2022-10-07 Ställningstagande
2022-10-07 Ställningstagande
2022-10-06 Vägledning
Ställningstagande: Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2022-10-06 Vägledning
2022-10-04 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för arbetsresor fr.o.m. 1 januari 2023
2022-10-04 Vägledning
2022-10-04 Vägledning
Sidan Riskskatt för kreditinstitut har lagts till i Rättslig vägledning
2022-10-04 Vägledning
2022-10-04 Utgåvenotis
2022-10-04 Utgåvenotis
2022-10-03 Allmänt råd – aktier
2022-10-03 Allmänt råd – aktier
2022-10-03 Allmänt råd – aktier
2022-10-03 Allmänt råd – aktier
2022-10-03 Rättsfallskommentar
2022-10-03 Rättsfallskommentar
2022-10-03 Ställningstagande
2022-10-03 Ställningstagande
2022-09-30 Vägledning
Avsnittet Metod för att bedöma hur stor del som avser kvalificerad användning har uppdaterats med anledning av HFD 2021 not. 54 samt Skatteverkets ställningstagande Bedömning av om en bostadsrättsförening utgör ett privatbostadsföretag. Avsnittet har även kompletterats med exempel.
2022-09-30 Vägledning
2022-09-30 Ställningstagande
2022-09-30 Ställningstagande
2022-09-30 Vägledning
Ställningstagande: Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2022-09-30 Vägledning
2022-09-30 Vägledning
2022-09-30 Vägledning
2022-09-29 Ställningstagande
2022-09-29 Ställningstagande
2022-09-29 Rättsfallskommentar
2022-09-29 Rättsfallskommentar
2022-09-26 Vägledning
Rättelse: Underrättelseskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling
2022-09-26 Vägledning
2022-09-21 Vägledning
Förtydligande: Räddningstjänstens avgifter i samband med automatlarm
2022-09-21 Vägledning
2022-09-20 Vägledning
2022-09-20 Vägledning
2022-09-20 Vägledning
2022-09-20 Vägledning
2022-09-20 Vägledning
2022-09-20 Vägledning
2022-09-20 Ställningstagande
2022-09-20 Ställningstagande
2022-09-20 Ställningstagande
2022-09-20 Ställningstagande
2022-09-20 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ettårsregeln och orsakssamband mellan anställning och utlandsvistelse
2022-09-20 Vägledning
2022-09-19 Rättsfallskommentar
2022-09-19 Rättsfallskommentar
2022-09-19 Allmänt råd – aktier
2022-09-19 Allmänt råd – aktier
2022-09-19 Allmänt råd – aktier
2022-09-19 Allmänt råd – aktier
2022-09-19 Allmänt råd
2022-09-19 Allmänt råd
2022-09-19 Allmänt råd – aktier
2022-09-19 Allmänt råd – aktier
2022-09-19 Allmänt råd – aktier
2022-09-19 Allmänt råd – aktier
2022-09-19 Föreskrift
2022-09-19 Föreskrift
2022-09-16 Vägledning
2022-09-16 Vägledning
2022-09-14 Vägledning
Rättsfall: Rättegångskostnader i mål om konkurs
2022-09-14 Vägledning
2022-09-14 Vägledning
Förtydligande: Företrädaransvar för den dödes och dödsboets skulder
2022-09-14 Vägledning
2022-09-14 Vägledning
Lagändring: Uppgifter till en a-kassa på medium för automatiserad behandling
2022-09-14 Vägledning
2022-09-14 Vägledning
Lagändring: Uppgifter till en a-kassa på medium för automatiserad behandling
2022-09-14 Vägledning
2022-09-13 Vägledning
Förtydligande: Uthyrning av bostad i ett finskt bostadsaktiebolag
2022-09-13 Vägledning
2022-09-13 Ställningstagande
2022-09-13 Ställningstagande
2022-09-13 Ställningstagande
2022-09-13 Ställningstagande
2022-09-13 Vägledning
Förtydligande: Hela sidan har skrivits om
2022-09-13 Vägledning
2022-09-13 Vägledning
Området Lantbruk 2023 har tillkommit med anledning av taxeringen 2023.
2022-09-13 Vägledning
2022-09-13 Vägledning
Området Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper 2023 har tillkommit med anledning av taxeringen 2023.
2022-09-13 Vägledning
2022-09-13 Utgåvenotis
2022-09-13 Utgåvenotis
2022-09-12 Vägledning
Förtydligande: Importordningen kan i normalfallet inte användas när en beställning som överstiger 150 euro delas upp i flera försändelser på högst 150 euro
2022-09-12 Vägledning
2022-09-12 Vägledning
2022-09-12 Vägledning
2022-09-12 Allmänt råd – aktier
2022-09-12 Allmänt råd – aktier
2022-09-12 Allmänt råd – aktier
2022-09-12 Allmänt råd – aktier
2022-09-12 Vägledning
2022-09-12 Vägledning
2022-09-09 Ställningstagande
2022-09-09 Ställningstagande
2022-09-07 Vägledning
2022-09-07 Vägledning
2022-09-07 Vägledning
Ställningstagande: Indelning av byggnadskropp i en eller flera byggnader
2022-09-07 Vägledning
2022-09-06 Lagar & förordningar
2022-09-06 Lagar & förordningar
2022-09-06 Ställningstagande
2022-09-06 Ställningstagande
2022-09-05 Vägledning
Lagändring: Den 1 augusti 2022 trädde 2019 års Bryssel II-förordning i kraft
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Uppdaterat: Vårdnad i internationella förhållanden
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Allmänt råd – aktier
2022-09-05 Allmänt råd – aktier
2022-09-05 Allmänt råd – aktier
2022-09-05 Allmänt råd – aktier
2022-09-05 Vägledning
Rättsfallskommentar: Carry forward och kravet på att det måste finnas en utländsk inkomst som har beskattats utomlands
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Rättsfallskommentar
2022-09-05 Rättsfallskommentar
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: När företrädaren får överklaga beslut om skatt vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Överklagande av beslut som rör beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Omprövning av beslut i ärenden om beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Förfarande vid beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: När företrädaren får överklaga beslut om skatt vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Överklagande av beslut som rör beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Omprövning av beslut i ärenden om beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Förfarande vid beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: När företrädaren får överklaga beslut om skatt vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Överklagande av beslut som rör beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Omprövning av beslut i ärenden om beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Förtydligande: Förfarande vid beskattning vid oegentligheter
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
2022-09-05 Vägledning
Lagändring: Den 1 augusti 2022 trädde 2019 års Bryssel II-förordning i kraft
2022-09-05 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: Enligt lag (2022:964) om företagsrekonstruktion kan en rekonstruktionsplan fastställas.
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: Kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen ändras
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: Det görs en justering i det grundläggande villkoret för att beviljas skuldsanering
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: En bestämmelse införs som ger Kronofogden möjlighet att hantera pengar i en skuldsanering som inte har kunnat betalas ut till borgenärerna
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: En bestämmelse införs som ger Kronofogden möjlighet att hantera pengar i en F-skuldsanering som inte har kunnat betalas ut till borgenärerna
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: Justering i det grundläggande villkoret för att beviljas F-skuldsanering
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: Särskilda villkor för F-skuldsanering vid tidigare bedriven näringsverksamhet
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: Nya regler om företagsrekonstruktion ändrar vilka regressfordringar på lönegaranti som kan ingå i en rekonstruktionsplan
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: Förmånsrätten för fordringar som uppkommit under en företagsrekonstruktion ändras
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Lagändring: Följdändring i BorgL med anledning av den nya lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
Rättsfallkommentar: Sexmånadersregeln och diskrimineringsartikeln i skatteavtal
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
2022-09-02 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
Lagändring: Överlämnande av uppehållstillståndskort vid identitetskontroll
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
Lagändring: Personlig inställelse och överlämnande av identitetshandlingar för folkbokförd som vill ändra uppgift om sin identitet
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
Lagändring: Personlig inställelse och överlämnande av identitetshandlingar för försvunna personer som ska folkbokföras på nytt
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
Nya uppgiftsskyldigheter för vissa myndigheter i förhållande till Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
Lagändring: Skyldighet för Skatteverkets folkbokföringsverksamhet att anmäla vissa brott
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
Lagändring: Skatteverket får i vissa fall besluta att tillfälligt folkbokföra en person på kommunen
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
Lagändring: Personlig inställelse och överlämnande av identitetshandlingar för folkbokförd som vill ändra uppgift om sin identitet
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelsen om folkbokförd under rubriken utan känd hemvist har upphört att gälla den 31 augusti 2022. En person som före den 1 september 2022 ansetts sakna känd hemvist ska dock avregistreras som försvunnen om den okända hemvisten varit oavbruten under två år.
2022-09-01 Vägledning
2022-09-01 Utgåvenotis
2022-09-01 Utgåvenotis
2022-08-31 Vägledning
Sidan Folkbokföring har skrivits om med anledning av nya regler
2022-08-31 Vägledning
2022-08-31 Vägledning
Lagändring: Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef träder i kraft den 1 september 2022
2022-08-31 Vägledning
2022-08-29 Allmänt råd – aktier
2022-08-29 Allmänt råd – aktier
2022-08-29 Allmänt råd – aktier
2022-08-29 Allmänt råd – aktier
2022-08-29 Vägledning
Förtydligande: Arbetsgivaren betalar inställelseresan
2022-08-29 Vägledning
2022-08-26 Vägledning
Rättsfallskommentar: En trust bildad i Jersey har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse
2022-08-26 Vägledning
2022-08-23 EU-författning
2022-08-23 EU-författning
2022-08-23 Vägledning
Förtydligande: Vid bristande partsbehörighet ska en begäran avvisas
2022-08-23 Vägledning
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd
2022-08-22 Allmänt råd
2022-08-22 Allmänt råd
2022-08-22 Allmänt råd
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Allmänt råd – aktier
2022-08-22 Föreskrift
2022-08-22 Föreskrift
2022-08-22 Föreskrift
2022-08-22 Föreskrift
2022-08-22 Vägledning
Brevsvar från Bokföringsnämnden om redovisning av bidrag till regionala flygplatser
2022-08-22 Vägledning
2022-08-19 Vägledning
Ställningstagande: I vilka situationer utgör ett beslut om inledande av skuldsanering skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift?
2022-08-19 Vägledning
2022-08-19 Vägledning
2022-08-19 Vägledning
2022-08-19 Ställningstagande
2022-08-19 Ställningstagande
2022-08-15 Vägledning
Förtydligande: Räkenskapsårets längd
2022-08-15 Vägledning
2022-07-28 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om föräldraskap för kvinnor i internationella situationer
2022-07-28 Vägledning
2022-07-28 Utgåvenotis
2022-07-28 Utgåvenotis
2022-07-26 Lagar & förordningar
2022-07-26 Lagar & förordningar
2022-07-25 Vägledning
2022-07-25 Vägledning
2022-07-15 Vägledning
2022-07-15 Vägledning
2022-07-14 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för resor i tjänsten med motorcykel, moped och mopedbil
2022-07-14 Vägledning
2022-07-12 Vägledning
2022-07-12 Vägledning
2022-07-11 Ställningstagande
2022-07-11 Ställningstagande
2022-07-11 Vägledning
Ställningstagande: Premier inom trav och galoppsporten
2022-07-11 Vägledning
2022-07-11 Ställningstagande
2022-07-11 Ställningstagande
2022-07-08 Vägledning
Förtydligande: Avdragsförbudet är inte tillämpligt för en samfällighetsförening om föreningen tillhandahåller skattepliktiga förvaltningstjänster till medlemmarna i enlighet med föreningens ändamål
2022-07-08 Vägledning
2022-07-08 Vägledning
Förtydligande: En samfällighetsförenings tillhandahållande till medlemmarna är inte uthyrning av fastighet
2022-07-08 Vägledning
2022-07-08 Vägledning
Förtydligande: En samfällighetsförening blir inte skattskyldig för inköp av byggtjänster
2022-07-08 Vägledning
2022-07-07 Vägledning
2022-07-07 Vägledning
2022-07-07 Vägledning
Ställningstagande: Distansarbete i tredje land kan i vissa fall jämställas med arbete i Sverige – skyldighet att betala arbetsgivaravgifter
2022-07-07 Vägledning
2022-07-07 Ställningstagande
2022-07-07 Ställningstagande
2022-07-05 Vägledning
2022-07-05 Vägledning
2022-07-04 Vägledning
Ställningstagande: Främjande av allmännyttiga ändamål genom bidrag till aktiebolag
2022-07-04 Vägledning
2022-07-04 Vägledning
Rättsfall: Registreringens betydelse för rätten till avdrag
2022-07-04 Vägledning
2022-07-04 Rättsfallskommentar
2022-07-04 Rättsfallskommentar
2022-07-04 Vägledning
Förtydligande: Samfällighetsföreningar som får statsbidrag för enskilda vägar
2022-07-04 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Ställningstagande. Hur ska utgifter för uppförande av en padelbana utan tak hanteras skattemässigt i inkomstslaget näringsverksamhet
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Förtydligande: Avdragsrätt vid bristande efterlevnad eller olaglig införsel
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Förtydligande: Vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen eller olaglig införsel är Skatteverket i vissa fall beskattningsmyndighet
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Lagändring: En särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Lagändring: Ny lag om företagsrekonstruktion
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion på avgift till arbetslöshetskassa
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Lagändring: Kontrolluppgifter om skattereduktion för betalda avgifter till arbetslöshetskassa
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa) införs
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa) införs
2022-07-01 Vägledning
2022-07-01 Utgåvenotis
2022-07-01 Utgåvenotis
2022-06-30 Ställningstagande
2022-06-30 Ställningstagande
2022-06-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Företagsbot och skattetillägg
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Ställningstagande
2022-06-30 Ställningstagande
2022-06-30 Vägledning
Förtydligande: Omvänd skattskyldighet vid kommuners inköp av byggtjänster
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
Lagändring: Lagen om trängselskatt ändras m.a.a. att trängselskatt inkluderas i det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS)
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
Lagändring: Lagen om trängselskatt ändras m.a.a. att trängselskatt inkluderas i det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS)
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
Lagändring: Lagen om trängselskatt inkluderas i det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS)
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
Lagändring den 1 juli 2022: En riksdagsledamot har sitt tjänsteställe där hen är folkbokförd
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
Lagändring: Omställningsstudiebidrag är en social förmån som räknas som inkomst av anställning
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
2022-06-30 Vägledning
Lagändring: Ett nytt skattepliktigt omställningsstudiebidrag införs
2022-06-30 Vägledning
2022-06-29 Vägledning
Lagändring: Trängselskatt inkluderas i det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS)
2022-06-29 Vägledning
2022-06-29 Vägledning
Rättsfall: Jämkning av anskaffningsvärdet för ett inventarium
2022-06-29 Vägledning
2022-06-29 Vägledning
2022-06-29 Vägledning
2022-06-29 Vägledning
Rättsfall: Undantag från utmätning för betalning av årsarvode till god man eller förvaltare
2022-06-29 Vägledning
2022-06-29 Lagar & förordningar
2022-06-29 Lagar & förordningar
2022-06-29 Vägledning
Förtydligande: Återbetalning av SINK-skatt vid omvänd credit
2022-06-29 Vägledning
2022-06-29 Lagar & förordningar
2022-06-29 Lagar & förordningar
2022-06-28 Vägledning
Rättsfall: Podcast
2022-06-28 Vägledning
2022-06-28 Vägledning
Rättsfall: Digital produkt i form av ljudfiler
2022-06-28 Vägledning
2022-06-28 Vägledning
Rättsfallskommentar: Sexmånadersregeln och diskrimineringsartikeln i skatteavtal
2022-06-28 Vägledning
2022-06-28 Vägledning
Förtydligande: Artikel 45 i EUF-fördraget omfattar s.k. dold eller indirekt diskriminering
2022-06-28 Vägledning
2022-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Upplåtelse av en garanterad kontorsarbetsplats med vissa varor och tjänster
2022-06-27 Vägledning
2022-06-27 Allmänt råd – aktier
2022-06-27 Allmänt råd – aktier
2022-06-27 Allmänt råd – aktier
2022-06-27 Allmänt råd – aktier
2022-06-27 Allmänt råd – aktier
2022-06-27 Allmänt råd – aktier
2022-06-27 Allmänt råd – aktier
2022-06-27 Allmänt råd – aktier
2022-06-27 Lagar & förordningar
2022-06-27 Lagar & förordningar
2022-06-23 Vägledning
Lagändring: Sänkt beloppsgräns för att lämna uppgift om stödmottagare för den som bedriver yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet (skattebefrielse el)
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Lagändring: Sänkt beloppsgräns för att lämna uppgift om stödmottagare för den som bedriver yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet (skattebefrielse för bränsle)
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Lagändring: Utökat uppgiftslämnande för stödmottagare som bedriver yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Förtydligande: Annat avtal än skatteavtal enligt ettårsregeln
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Rättsfallskommentar: Sexmånadersregeln och diskrimineringsartikeln i skatteavtal
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Förtydligande: Artikel 45 i EUF-fördraget omfattar s.k. dold eller indirekt diskriminering
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Förtydligande: Sexmånadersregeln och flygande personal
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Förtydligande: Sexmånadersregeln och flera verksamhetsländer
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Förtydligande: Rättelser i OSS till följd av kreditnota avseende felaktigt debiterad skatt
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
Förtydligande: Rättelser i OSS till följd av nedsättning av pris eller kundförlust
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Vägledning
2022-06-23 Ställningstagande
2022-06-23 Ställningstagande
2022-06-22 Vägledning
Rättsfall: Golfsimulator
2022-06-22 Vägledning
2022-06-21 Rättsfallskommentar
2022-06-21 Rättsfallskommentar
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
Lagändring: Förvärv av varor som är avsedda för väpnade styrkor
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
Lagändring: Överföring av varor som används av väpnade styrkor
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
Lagändring: Undantag för viss försäljning till väpnade styrkor som deltar i EU:s försvarsinsatser och import som görs av sådana styrkor
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
Lagändring: Återbetalning av ingående skatt till väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
Lagändring: Ingående skatt kopplad till ej skattepliktig omsättning av varor eller tjänster till väpnade styrkor kan återbetalas
2022-06-21 Vägledning
2022-06-21 Vägledning
Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter
2022-06-21 Vägledning
2022-06-20 Allmänt råd – aktier
2022-06-20 Allmänt råd – aktier
2022-06-20 Allmänt råd – aktier
2022-06-20 Allmänt råd – aktier
2022-06-20 Allmänt råd – aktier
2022-06-20 Allmänt råd – aktier
2022-06-20 Allmänt råd – aktier
2022-06-20 Allmänt råd – aktier
2022-06-20 Allmänt råd
2022-06-20 Allmänt råd
2022-06-20 Vägledning
Rättsfall: Utmätning av fastighet
2022-06-20 Vägledning
2022-06-17 Vägledning
Förtydligande: Skilda räkenskapsår men samma deklarationstidpunkt hos koncernföretag innebär att kravet på samtidig redovisning i inkomstdeklarationen är uppfyllt.
2022-06-17 Vägledning
2022-06-17 Lagar & förordningar
2022-06-17 Lagar & förordningar
2022-06-17 Rättsfallskommentar
2022-06-17 Rättsfallskommentar
2022-06-17 Vägledning
Ställningstagande: När ett distansavtal har ingåtts gäller undantaget från kassaregisterskyldigheten
2022-06-17 Vägledning
2022-06-17 Ställningstagande
2022-06-17 Ställningstagande
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Vägledning
2022-06-16 Ställningstagande
2022-06-16 Ställningstagande
2022-06-15 Vägledning
Förtydligande: Praktikarbete och uthyrningsregeln i SINK
2022-06-15 Vägledning
2022-06-15 Vägledning
Förtydligande: Bedömning av ansvar och risk när det gäller uthyrningsregeln i SINK
2022-06-15 Vägledning
2022-06-15 Vägledning
2022-06-15 Vägledning
2022-06-10 Vägledning
Förtydligande: String-pin bowling
2022-06-10 Vägledning
2022-06-09 Vägledning
Förtydligande: Beskattning av flygande personal
2022-06-09 Vägledning
2022-06-09 Vägledning
Förtydligande: Skatterättsliga privilegier enligt ett s.k. värdlandsavtal med ett FN-organ
2022-06-09 Vägledning
2022-06-08 Vägledning
2022-06-08 Vägledning
2022-06-08 Vägledning
2022-06-08 Vägledning
2022-06-08 Vägledning
2022-06-08 Vägledning
2022-06-08 Vägledning
2022-06-08 Vägledning
2022-06-07 Vägledning
Doktorander och post doktorer uppfyller i de flesta fall kraven för att ses som arbetstagare i rörlighetsdirektivet mening
2022-06-07 Vägledning
2022-06-07 Vägledning
Förordningsändring: Sidan har skrivits om med anledning av förordningsändringar om tilldelning av samordningsnummer på begäran av Migrationsverket
2022-06-07 Vägledning
2022-06-07 Vägledning
Förordningsändring: Tilldelning av samordningsnummer på begäran av Migrationsverket
2022-06-07 Vägledning
2022-06-07 Vägledning
Förtydligande: Definitionen av investeringsenhet i 2 kap. 9 § första stycket IDKL
2022-06-07 Vägledning
2022-06-07 Vägledning
Förtydligande: Definitionen av investeringsenhet i 2 kap. 9 § första stycket 2 IDKAL
2022-06-07 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av obegränsat skattskyldiga investerare i utländska riskkapitalfonder i form av limited partnerships i Jersey m.fl.
2022-06-03 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
Förtydligande: Utläggning av fakturering
2022-06-03 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
Förtydligande: Självfakturering
2022-06-03 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
Förtydligande: Kostnad för visum på grund av en tjänsteresa är en skattefri förmån för den anställda
2022-06-03 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
2022-06-03 Vägledning
Lagändring: Nya regler för att sätta ned förmånsvärde för miljöanpassade bilar
2022-06-03 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
Förtydligande: Ett revisionsbeslut kan prövas i process om undantagande av handling eller vid överklagande av vite
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
Förtydligande: En revision i samband med kontrollbesök behöver inte avslutas efter, eller i nära anslutning till, kontrollbesöket
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
Förtydligande: Personer som anses bosatta i Sverige
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
Lagändring: Kontinuitetsregeln har utvidgats
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
Lagändring: Kontinuitetsregeln har utvidgats
2022-06-02 Vägledning
2022-06-02 Vägledning
Förtydligande: Informationen om förmåner vid tjänsteresor har strukturerats om
2022-06-02 Vägledning
2022-06-01 Vägledning
Ställningstagande: I vilka situationer utgör en konkurs skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift?
2022-06-01 Vägledning
2022-06-01 Vägledning
Förtydligande: Ersättning som hästägare får för att hästen klarar kvaltiden i ett premielopp
2022-06-01 Vägledning
2022-06-01 Vägledning
2022-06-01 Vägledning
2022-06-01 Rättsfallskommentar
2022-06-01 Rättsfallskommentar
2022-06-01 Vägledning
Förtydligande: Informationen om förfarande och sekretess för stöd vid korttidsarbete har strukturerats om
2022-06-01 Vägledning
2022-06-01 Vägledning
Lagändring: Avtalet om social trygghet med Japan trädde i kraft den 1 juni 2022
2022-06-01 Vägledning
2022-06-01 Vägledning
Lagändring: Beslagsförbudet i 27 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken (RB) avseende handlingar mellan närstående har tagits bort.
2022-06-01 Vägledning
2022-06-01 Utgåvenotis
2022-06-01 Utgåvenotis
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Vägledning
Förtydligande: När barnet inte ska folkbokföras
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Vägledning
Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Vägledning
Lagändring: Ändrade bestämmelser för malus den 1 juni 2022
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Vägledning
Förtydligande: Avdragsförbudet för stadigvarande bostad vid vissa boendeformer av enklare karaktär
2022-05-31 Vägledning
2022-05-31 Ställningstagande
2022-05-31 Ställningstagande
2022-05-31 Ställningstagande
2022-05-31 Ställningstagande
2022-05-30 Vägledning
2022-05-30 Vägledning
2022-05-30 Allmänt råd
2022-05-30 Allmänt råd
2022-05-30 Föreskrift
2022-05-30 Föreskrift
2022-05-30 Vägledning
Sidan Stöd vid korttidsarbete tillkommit
2022-05-30 Vägledning
2022-05-30 Ställningstagande
2022-05-30 Ställningstagande
2022-05-27 Ställningstagande
2022-05-27 Ställningstagande
2022-05-25 Vägledning
Sidan Stöd vid korttidsarbete tillkommit
2022-05-25 Vägledning
2022-05-25 Vägledning
Sidan Stöd vid korttidsarbete tillkommit
2022-05-25 Vägledning
2022-05-24 Vägledning
Förtydligande: HFD 2021 ref. 60 gäller endast bedömningen av beloppsgränsen enligt 11 kap. 22 § tredje stycket IL
2022-05-24 Vägledning
2022-05-24 Utgåvenotis
2022-05-24 Utgåvenotis
2022-05-23 Vägledning
Lagändring den 1 juli 2022: Tillfällig utvidgning av möjligheten att medge företag i ekonomiska svårigheter skattebefrielse
2022-05-23 Vägledning
2022-05-20 Vägledning
Förtydligande: Kostnadsersättningar till begränsat skattskyldiga som har en tillfällig anställning eller uppdrag utomlands
2022-05-20 Vägledning
2022-05-20 Vägledning
Förtydligande: Kostnadsersättningar till begränsat skattskyldiga som är bosatta i EES-land eller i Schweiz och arbetar utomlands
2022-05-20 Vägledning
2022-05-20 Vägledning
En föräldraledig arbetstagare behåller i vissa fall sin status som arbetstagare enligt rörlighetsdirektivet under ledigheten.
2022-05-20 Vägledning
2022-05-19 Vägledning
Förtydligande: Kostnad för fast installation av fiber i hemmet är inte avdragsgill
2022-05-19 Vägledning
2022-05-19 Vägledning
Förtydligande: Fast installation av bredband i hemmet är en skattepliktig förmån
2022-05-19 Vägledning
2022-05-19 Vägledning
Förtydligande: Skattefri vaccination mot TBE
2022-05-19 Vägledning
2022-05-18 Vägledning
2022-05-18 Vägledning
2022-05-18 Vägledning
2022-05-18 Vägledning
2022-05-18 Vägledning
Lagändring: Ytterligare sänkt skattesats på reparationer av vissa varor
2022-05-18 Vägledning
2022-05-17 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har ansett att ett s.k. city card utgör en flerfunktionsvoucher
2022-05-17 Vägledning
2022-05-17 Vägledning
Förtydligande: Reducerad skattesats på idrottstjänster
2022-05-17 Vägledning
2022-05-13 Ställningstagande
2022-05-13 Ställningstagande
2022-05-13 Vägledning
Lagändring: Höjd omsättningsgräns från och med den 1 juli 2022
2022-05-13 Vägledning
2022-05-12 EU-författning
2022-05-12 EU-författning
2022-05-12 Rättsfallskommentar
2022-05-12 Rättsfallskommentar
2022-05-11 Vägledning
Förtydligande: Tidsbegränsade uppehållstillstånd som understiger ett år
2022-05-11 Vägledning
2022-05-11 Vägledning
Rättsfall: Kommentaren HFD 2017 ref. 32 har förtydligats
2022-05-11 Vägledning
2022-05-10 Vägledning
Förtydligande: Länder som inte är med i EU, t.ex. Storbritannien, omfattas inte av handräckningsdirektivet
2022-05-10 Vägledning
2022-05-10 Vägledning
Förtydligande: Länder som inte är med i EU, t.ex. Storbritannien, omfattas inte av handräckningsdirektivet
2022-05-10 Vägledning
2022-05-06 Lagar & förordningar
2022-05-06 Lagar & förordningar
2022-05-06 Vägledning
Rättsfall: Marknadsföringskostnader i bidragsfinansierad verksamhet
2022-05-06 Vägledning
2022-05-05 Vägledning
Förtydligande: Forskningsstipendier som ges ut från EU genom MSCA är skattepliktiga
2022-05-05 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
Förtydligande: Beskattningsunderlag för samfällighetsföreningar
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
2022-05-04 Vägledning
Rättsfall: Makar med gemensamt jordbruksföretag kan vara separata beskattningsbara personer
2022-05-04 Vägledning
2022-05-01 Vägledning
Lagändring: En särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år
2022-05-01 Vägledning
2022-04-29 Vägledning
Lagändring: Sänkt energiskatt på bensin och diesel från och med den 1 maj 2022
2022-04-29 Vägledning
2022-04-29 Vägledning
Förtydligande: Beskattningsland vid deltagande i en trav- eller galopptävling mot betalning
2022-04-29 Vägledning
2022-04-27 Vägledning
Rättsfall: Förutsättningar för att en flyttning under uppskovsförfarande ska anses ha startat
2022-04-27 Vägledning
2022-04-27 Vägledning
Rättsfall: Förutsättningar för att en flyttning under uppskovsförfarande ska anses ha startat
2022-04-27 Vägledning
2022-04-27 Vägledning
Rättsfall: Förutsättningar för att en flyttning under uppskovsförfarande ska anses ha startat
2022-04-27 Vägledning
2022-04-26 Vägledning
Den 3 maj 2022 ändras 5 § första stycket FSPE med anledning av att lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har upphävts. Ändringen ska gälla retroaktivt från och med 1 april 2022.
2022-04-26 Vägledning
2022-04-25 Allmänt råd – aktier
2022-04-25 Allmänt råd – aktier
2022-04-25 Allmänt råd – aktier
2022-04-25 Allmänt råd – aktier
2022-04-22 Vägledning
Förhandsbesked: Skatterättsnämnden har åter bedömt att det inte kan ställas krav på huvudsaklighet vid bedömningen av om en verksamhet är industriell enligt LSE
2022-04-22 Vägledning
2022-04-22 Vägledning
Rättsfall: ML:s särskilda jämknings- och återbetalningsregler när ett uppförandeskede upphör är förenliga med mervärdesskattedirektivet
2022-04-22 Vägledning
2022-04-21 Vägledning
Ställningstagande: Omsättningsgränsen för redovisning av mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden
2022-04-21 Vägledning
2022-04-21 Ställningstagande
2022-04-21 Ställningstagande
2022-04-11 Vägledning
Statsbidrag för enskild väg
2022-04-11 Vägledning
2022-04-11 Vägledning
Förtydligande: Uthyrning av bostäder till Migrationsverket
2022-04-11 Vägledning
2022-04-11 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om registrering i 7 kap. 1 § 9 flyttas till den nya 7 kap. 1 a § SFL.
2022-04-11 Vägledning
2022-04-11 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om registrering i 7 kap. 1 § 9 SFL flyttas till den nya 7 kap. 1 a § SFL.
2022-04-11 Vägledning
2022-04-11 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om registrering i 7 kap. 1 § 9 SFL flyttas till den nya 7 kap. 1 a § SFL.
2022-04-11 Vägledning
2022-04-11 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om registrering i 7 kap. 1 § 9 SFL flyttas till den nya 7 kap. 1 a § SFL
2022-04-11 Vägledning
2022-04-11 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om registrering i 7 kap. 1 § 9 SFL flyttas till den nya 7 kap. 1 a § SFL
2022-04-11 Vägledning
2022-04-11 Vägledning
Förtydligande: Laddning av elfordon utgör omsättning av vara (elektricitet)
2022-04-11 Vägledning
2022-04-08 Vägledning
Förtydligande: Betydelsen av ett hemvistintyg
2022-04-08 Vägledning
2022-04-08 Vägledning
2022-04-08 Vägledning
2022-04-08 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD 2021 ref. 68, En tillämpning av den s.k. undantagsregeln i 2019 års riktade ränteavdragsbegränsningsregler var inte förenlig med EUF-fördraget.
2022-04-08 Vägledning
2022-04-08 Vägledning
Lagändring: Skyldigheten för myndigheter att göra en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen framgår av en ny paragraf i en ny förordning.
2022-04-08 Vägledning
2022-04-08 Vägledning
2022-04-08 Vägledning
2022-04-07 Rättsfallskommentar
2022-04-07 Rättsfallskommentar
2022-04-06 Vägledning
Förtydligande: Exempel på olika situationer med uthyrning av bostäder till Migrationsverket
2022-04-06 Vägledning
2022-04-01 Vägledning
2022-04-01 Vägledning
2022-04-01 Rättsfallskommentar
2022-04-01 Rättsfallskommentar
2022-03-31 Vägledning
2022-03-31 Vägledning
2022-03-31 Utgåvenotis
2022-03-31 Utgåvenotis
2022-03-30 Vägledning
Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för krigsfartyg samt återbetalningsrätt
2022-03-30 Vägledning
2022-03-30 Ställningstagande
2022-03-30 Ställningstagande
2022-03-29 Vägledning
Förtydligande: Enbart c/o-adress i ett annat land än Sverige eller USA ska granskas enligt bestämmelsen om odokumenterade högvärdekonton
2022-03-29 Vägledning
2022-03-29 Vägledning
Förtydligande: Enbart c/o-adress i ett annat land än Sverige eller USA ska granskas enligt bestämmelsen om odokumenterade lågvärdekonton
2022-03-29 Vägledning
2022-03-29 Vägledning
Förtydligande: Enligt Skatteverket är det i vissa fall valfritt att redovisa ett lågvärdekonto med en c/o-adress till kontohavaren, antingen som ett odokumenterat konto eller som ett rapporteringspliktigt konto till det land c/o-adressen finns
2022-03-29 Vägledning
2022-03-28 Rättsfallskommentar
2022-03-28 Rättsfallskommentar
2022-03-28 Vägledning
Förtydligande: Vid en revision får revisorn förutsätta att alla handlingar som finns i en verksamhetslokal tillhör verksamheten, detta gäller även handlingar i arkiv
2022-03-28 Vägledning
2022-03-25 Vägledning
Förtydligande: Vid en ekonomisk behovsprövning enligt schablonregeln ska prisbasbeloppet jämföras med fastställd förvärvsinkomst
2022-03-25 Vägledning
2022-03-25 Vägledning
Förtydligande: Subject to tax-regeln i protokollspunkt 11 i skatteavtalet med Frankrike
2022-03-25 Vägledning
2022-03-24 Vägledning
Förtydligande: Övergångsbestämmelse för pension och liknande utbetalningar i skatteavtalet med Slovenien
2022-03-24 Vägledning
2022-03-24 Vägledning
2022-03-24 Vägledning
2022-03-24 Vägledning
Förtydligande: En ansökan om anstånd bör vara skriftlig
2022-03-24 Vägledning
2022-03-23 Vägledning
Förhandsbesked: Byggnadsrörelse
2022-03-23 Vägledning
2022-03-23 Vägledning
Förtydligande rörande led i utbildning
2022-03-23 Vägledning
2022-03-23 Vägledning
Förtydligande: Uthyrning av bostäder till Migrationsverket
2022-03-23 Vägledning
2022-03-22 Vägledning
Ställningstagande: Byggrätt för tomtmark bebyggd med parkeringshus och liknande typ av byggnader
2022-03-22 Vägledning
2022-03-21 Ställningstagande
2022-03-21 Ställningstagande
2022-03-18 Vägledning
2022-03-18 Vägledning
2022-03-17 Lagar & förordningar
2022-03-17 Lagar & förordningar
2022-03-17 Lagar & förordningar
2022-03-17 Lagar & förordningar
2022-03-16 Vägledning
Förtydligande: Beskrivningen av vad som avses med reklam har uppdaterats
2022-03-16 Vägledning
2022-03-15 Vägledning
Ändring i det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset
2022-03-15 Vägledning
2022-03-15 Rättsfallskommentar
2022-03-15 Rättsfallskommentar
2022-03-14 Vägledning
Rättsfallkommentar: Ett Jersey Private Ltd har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag
2022-03-14 Vägledning
2022-03-14 Ställningstagande
2022-03-14 Ställningstagande
2022-03-11 Vägledning
Förtydligande: Beviskravet för att ändra registrerad födelsetid och andra identitetsuppgifter
2022-03-11 Vägledning
2022-03-11 Vägledning
Ställningstagande: Uppskovsbelopp vid bodelning mellan sambor som flyttat isär
2022-03-11 Vägledning
2022-03-11 Vägledning
Ställningstagande: Äganderättsövergång genom bodelning under bestående äktenskap utan att mål om äktenskapsskillnad pågår
2022-03-11 Vägledning
2022-03-11 Vägledning
Ställningstagande: Uppskovsbelopp vid bodelning mellan sambor som flyttat isär
2022-03-11 Vägledning
2022-03-10 Vägledning
Förtydligande: Donerade livsmedels marknadsvärde är en bevisfråga.
2022-03-10 Vägledning
2022-03-10 Vägledning
Förtydligande: En andel som är en lagertillgång i byggnadsrörelse är inte en kvalificerad andel
2022-03-10 Vägledning
2022-03-10 Vägledning
Rättsfall:Tidpunkt för avdragsrättens inträde
2022-03-10 Vägledning
2022-03-09 Vägledning
Rättsfall: Studier inom den kommunala vuxenutbildningen, SFM-studier, kan inte jämställas med studier vid en erkänd utbildningsanstalt.
2022-03-09 Vägledning
2022-03-09 Vägledning
Förtydligande: Prisbasbelopp vid tillämpning av tumregeln för ändamålet social hjälpverksamhet
2022-03-09 Vägledning
2022-03-09 Vägledning
Förtydligande: Prisbasbelopp vid tillämpning av schablonregeln för ändamålet social hjälpverksamhet
2022-03-09 Vägledning
2022-03-09 Vägledning
Rättsfall: Kommentaren till HFD 2019 ref. 9 har förtydligats
2022-03-09 Vägledning
2022-03-09 Ställningstagande
2022-03-09 Ställningstagande
2022-03-09 Ställningstagande
2022-03-09 Ställningstagande
2022-03-08 EU-författning
2022-03-08 EU-författning
2022-03-08 Vägledning
Stödet för vissa planerade evenemang förlängs till att gälla evenemang eller del av evenemang som genomförs eller skulle ha genomförts till och med 30 juni 2022
2022-03-08 Vägledning
2022-03-07 Vägledning
Förtydligande: Livsmedelsdonationer till hjälporgaisationer ses som uttag av vara
2022-03-07 Vägledning
2022-03-07 Vägledning
2022-03-07 Vägledning
2022-03-07 Vägledning
2022-03-07 Vägledning
2022-03-07 Vägledning
2022-03-07 Vägledning
2022-03-07 Lagar & förordningar
2022-03-07 Lagar & förordningar
2022-03-04 Utgåvenotis
2022-03-04 Utgåvenotis
2022-03-03 Vägledning
2022-03-03 Vägledning
2022-03-03 Vägledning
2022-03-03 Vägledning
2022-03-01 Vägledning
Ställningstagande: Vad utgör byggnadsinventarier i ett växthus för odlingsändamål?
2022-03-01 Vägledning
2022-02-28 Vägledning
Förhandsbesked: Skatterättsnämnden har bedömt att det inte kan ställas krav på huvudsaklighet vid bedömningen av om en verksamhet är industriell enligt LSE
2022-02-28 Vägledning
2022-02-28 Vägledning
Förhandsbesked: Skatterättsnämnden har bedömt att det inte kan ställas krav på huvudsaklighet vid bedömningen av om en verksamhet är industriell enligt LSE
2022-02-28 Vägledning
2022-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Behöver beslutsfattarens namn anges i underrättelser om beslut enligt förvaltningslagen?
2022-02-28 Vägledning
2022-02-28 Vägledning
2022-02-28 Vägledning
2022-02-28 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme
2022-02-28 Vägledning
2022-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2022-02-28 Vägledning
2022-02-28 Allmänt råd
2022-02-28 Allmänt råd
2022-02-28 Allmänt råd – aktier
2022-02-28 Allmänt råd – aktier
2022-02-28 Allmänt råd – aktier
2022-02-28 Allmänt råd – aktier
2022-02-28 Ställningstagande
2022-02-28 Ställningstagande
2022-02-25 Vägledning
2022-02-25 Vägledning
2022-02-25 Vägledning
Förtydligande: För avdragsrätt vid inköp av andelar ska holdingbolaget delta i förvaltningen av just det bolag som förvärvas
2022-02-25 Vägledning
2022-02-25 Ställningstagande
2022-02-25 Ställningstagande
2022-02-25 Utgåvenotis
2022-02-25 Utgåvenotis
2022-02-24 Rättsfallskommentar
2022-02-24 Rättsfallskommentar
2022-02-24 Vägledning
Förtydligande: Dödsbon i Danmark, Finland och Norge ses som dödsbon vid tillämpning av inkomstskattelagen
2022-02-24 Vägledning
2022-02-23 Ställningstagande
2022-02-23 Ställningstagande
2022-02-23 Vägledning
2022-02-23 Vägledning
2022-02-22 Vägledning
2022-02-22 Vägledning
2022-02-21 Vägledning
Avsnittet Dödfödda barn har uppdaterats på grund av ställningstagandet Behandling av uppgifter i folkbokföringsdatabasen om dödfödda barn
2022-02-21 Vägledning
2022-02-21 Ställningstagande
2022-02-21 Ställningstagande
2022-02-18 Vägledning
Rättsfallskommentar: Sakfrågan när intäkter redovisade i kapital flyttas över till näringsverksamhet
2022-02-18 Vägledning
2022-02-17 Vägledning
Förtydligande: Särskild värdering av reseförmån under pågående pandemi gällde så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar för att minska smittspridning i kollektivtrafiken kvarstod.
2022-02-17 Vägledning
2022-02-16 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2022-02-16 Vägledning
2022-02-15 Vägledning
Ställningstagande: Insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar
2022-02-15 Vägledning
2022-02-15 Vägledning
Ställningstagande: Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar
2022-02-15 Vägledning
2022-02-15 Vägledning
Ställningstagande: Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar
2022-02-15 Vägledning
2022-02-15 Vägledning
Ställningstagande: Insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar
2022-02-15 Vägledning
2022-02-15 Ställningstagande
2022-02-15 Ställningstagande
2022-02-15 Ställningstagande
2022-02-15 Ställningstagande
2022-02-15 Vägledning
2022-02-15 Vägledning
2022-02-15 Vägledning
2022-02-15 Vägledning
2022-02-15 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Den tillfälliga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen förlängs till att gälla fram till och med den 30 juni 2022
2022-02-15 Vägledning
2022-02-14 Föreskrift
2022-02-14 Föreskrift
2022-02-10 Ställningstagande
2022-02-10 Ställningstagande
2022-02-10 Vägledning
Rättsfallskommentar: Mellanbanksavgifter
2022-02-10 Vägledning
2022-02-10 Vägledning
Rättsfallskommentar: Mellanbanksavgift vid kortbetalning
2022-02-10 Vägledning
2022-02-09 Lagar & förordningar
2022-02-09 Lagar & förordningar
2022-02-09 Vägledning
Rättsfall: Utvinning av kryptovaluta har ansetts utgöra sådan informationsbehandling som avses i definitionen av datorhall i 1 kap. 14 § LSE
2022-02-09 Vägledning
2022-02-09 Vägledning
Rättelse: Bestämmelsen i 47 kap. 1 § SFL om vilka uppgifter ett föreläggande inte får avse omfattar inte förelägganden som sker med stöd av 37 kap. 12 § SFL
2022-02-09 Vägledning
2022-02-08 Rättsfallskommentar
2022-02-08 Rättsfallskommentar
2022-02-07 Vägledning
Förtydligande: Vilka intäkter som ska räknas av när en offentlig tillställning eller allmän sammankomst som ingår i en sammanhållen serie flyttas fram
2022-02-07 Vägledning
2022-02-07 Vägledning
2022-02-07 Vägledning
2022-02-07 Vägledning
2022-02-07 Vägledning
2022-02-07 Vägledning
2022-02-07 Vägledning
2022-02-07 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ändringsanstånd vid återkrav av tidigare tillgodoräknad överskjutande ingående mervärdesskatt
2022-02-07 Vägledning
2022-02-07 Rättsfallskommentar
2022-02-07 Rättsfallskommentar
2022-02-07 Allmänt råd – aktier
2022-02-07 Allmänt råd – aktier
2022-02-07 Allmänt råd – aktier
2022-02-07 Allmänt råd – aktier
2022-02-07 Allmänt råd – aktier
2022-02-07 Allmänt råd – aktier
2022-02-07 Allmänt råd – aktier
2022-02-07 Allmänt råd – aktier
2022-02-07 Vägledning
Omställningsstödet utökas till perioden december 2021-februari 2022
2022-02-07 Vägledning
2022-02-04 Nyhet
2022-02-04 Nyhet
2022-02-03 Vägledning
Förtydligande: Personlig inställelse krävs inte vid begäran om hindersprövning
2022-02-03 Vägledning
2022-02-02 Vägledning
Rättsfall: Minskning av överkursfond i ett utländskt moderbolag är hinder mot omställningsstöd
2022-02-02 Vägledning
2022-02-02 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 30 juni 2022
2022-02-02 Vägledning
2022-02-02 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 30 juni 2022
2022-02-02 Vägledning
2022-02-02 Rättsfallskommentar
2022-02-02 Rättsfallskommentar
2022-02-02 Utgåvenotis
2022-02-02 Utgåvenotis
2022-02-01 Vägledning
Förtydligande: omställningsstöd och minskning av nettoomsättning vid fusion
2022-02-01 Vägledning
2022-01-31 Vägledning
2022-01-31 Vägledning
2022-01-31 Vägledning
2022-01-31 Vägledning
2022-01-31 Ställningstagande
2022-01-31 Ställningstagande
2022-01-28 Rättsfallskommentar
2022-01-28 Rättsfallskommentar
2022-01-28 Ställningstagande
2022-01-28 Ställningstagande
2022-01-26 Vägledning
Förtydligande: Arbete från en anställds hem utanför stödområdet påverkar i vissa fall inte rätten till avdrag
2022-01-26 Vägledning
2022-01-25 Vägledning
Förtydligande: Personalvårdsförmåner som syftar till att skapa trivsel på arbetsplatsen är inte skattefria om de tillhandahålls i det egna hemmet
2022-01-25 Vägledning
2022-01-20 Vägledning
Rättsfall: En mellanbanksavgift vid kortbetalning har ansetts utgöra omsättning
2022-01-20 Vägledning
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-19 Allmänt råd – aktier
2022-01-18 Ställningstagande
2022-01-18 Ställningstagande
2022-01-18 Vägledning
Rättsfall: F-skuldsanering, har näringsverksamheten bedrivits på ett oförsvarligt sätt?
2022-01-18 Vägledning
2022-01-14 Vägledning
2022-01-14 Vägledning
2022-01-14 Vägledning
Rättsfall: En hästägare som låter en häst delta i ett premielopp mot ersättning omsätter en tjänst
2022-01-14 Vägledning
2022-01-14 Lagar & förordningar
2022-01-14 Lagar & förordningar
2022-01-12 EU-författning
2022-01-12 EU-författning
2022-01-12 EU-författning
2022-01-12 EU-författning
2022-01-11 Vägledning
Ställningstagande: Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder
2022-01-11 Vägledning
2022-01-11 Ställningstagande
2022-01-11 Ställningstagande
2022-01-10 Allmänt råd
2022-01-10 Allmänt råd
2022-01-10 Vägledning
Rättsfall: Underetreprenörs tillhandahållande av distansutbildning i teckenspråk
2022-01-10 Vägledning
2022-01-04 Lagar & förordningar
2022-01-04 Lagar & förordningar