OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

I OECD:s modellavtal är artikel 14 om självständig yrkesutövning upphävd sedan år 2000. De svenska skatteavtalen innehåller dock regelmässigt en artikel som motsvarar den i modellavtalet upphävda artikeln. När det gäller lydelsen av den upphävda artikeln, varför den upphävdes m.m., se årsutgåva 2017 av Rättslig vägledning.