OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Beroende på företagsform och storlek, kan ett företag avsluta sin löpande bokföring med en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Företaget kan använda olika normgivning när årsredovisningen alternativt årsbokslutet upprättas.