OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Utgivare ska i normalfallet göra skatteavdrag med 30 procent när de betalar ut ersättning för arbete till en juridisk person. Detta gäller endast om den juridiska personen inte är godkänd för F-skatt eller har ett beslut om befrielse från skatteavdrag.

Observera att dessa regler inte ska blandas ihop med de regler som gäller för fysiska personer.

Skatteavdrag med 30 procent

Skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut till en juridisk person ska göras med 30 procent (11 kap 24 § SFL).

Skatteavdrag ska även göras om mottagaren är en utländsk juridisk person som saknar fast driftställe i Sverige under förutsättning att arbetet utförs i Sverige (10 kap. 6 § SFL).

Exempel: vad är ersättning för utfört arbete?

Ett svenskt bolag anlitar ett utländskt byggföretag som saknar fast driftställe i Sverige för att göra vissa ombyggnadsarbeten på bolagets fabrik i Malmö. Det utländska byggföretaget är inte godkänt för F-skatt och företaget har inte visat upp något beslut om att skatteavdrag inte ska göras. När arbetet är avslutat skickar det utländska byggföretaget en faktura på 56 850 kronor.

I fakturan ingår följande poster

Material

12 755 kr

Arbetskostnad

31 000 kr

Resekostnader/transport

1 725 kr

Mervärdesskatt

11 370 kr

Eftersom det utländska byggföretaget inte är godkänt för F-skatt och saknar skattebefrielsebeslut ska det svenska bolaget göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser ersättning för utfört arbete. I detta fall 31 000 kr. Skatteavdrag ska göras med 9 300 kr (31 000 kr x 30 %).

Skatteavdrag när det finns beslut om preliminär A-skatt (särskild beräkningsgrund)

Om ett beslut om preliminär A-skatt har fattats ska i stället skatteavdrag göras enligt det beslutet (55 kap. 9 § SFL).

Tillfällen när inget skatteavdrag ska göras

Juridiska personer är normalt godkända för F-skatt. Detta innebär att utgivaren av ersättningen inte ska göra något skatteavdrag (10 kap. 11 § SFL).

Skatteavdrag ska inte heller göras när det finns ett beslut om befrielse från skatteavdrag (10 kap. 9 § 1 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom skatteavdrag och egeninbetalning