OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket upprättar ett skattekonto för varje skattskyldig person (både fysiska och juridiska personer).

Huvudprinciperna för ett skattekonto

De skatter och avgifter som omfattas av skattekontosystemet och som ska betalas, registreras (debiteras) på skattekontot på skattens eller avgiftens förfallodag (61 kap. 2 § SFL).

Betalningar som görs till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar tillgodoförs (krediteras) löpande på det skattekonto som inbetalaren angett.

Beslut om sänkt skatt, avgift, moms eller punktskatt att återfå och andra belopp som ska tillgodoföras (krediteras) ett skattekonto registreras också löpande på skattekontot (61 kap. 2 § SFL).

Varje månad görs en avstämning av skattekontot som det förekommit någon händelse på kontot utöver registrering av ränta. Vid avstämning av kontot läggs räntan till saldot på kontot och på det saldo som uppkommit vid avstämningen beräknas ränta. Detta innebär att ränta räknas på räntan.

Överskott återbetalas i vissa fall eller ligger kvar på skattekontot för att räknas av mot kommande debiteringar (64 kap. 2 och 4 § SFL).

Obetalda belopp som bildar underskott på skattekontot överlämnas, efter betalningsuppmaning (benämns betalningskrav), fortlöpande till Kronofogden för indrivning s.k. restföring. Efter restföring finns obetalda skatte- och avgiftsfodringar registrerade hos Kronofogden och det restförda beloppet syns på skattekontot i Kronofogdens kolumn. (70 kap. 1 § SFL).

För varje händelse, debitering eller kreditering, som registreras på skattekontot anges en transaktionsdag. Transaktionsdag motsvarar den dag då händelsen registreras på kontot. Dessutom anges för varje händelse en ränteberäkningsdag som anger den första dag som händelsen kan medföra att ränteberäkning sker på kontot.

Vem får ett skattekonto?

Skatteverket upprättar ett skattekonto för varje skattskyldig person, både fysiska och juridiska personer. Skatteverket får besluta om att upprätta flera skattekonton för en skattskyldig. Detta görs om en skattskyldig förutom att ansvara för sin egen skatteredovisning och skatteinbetalning även ansvarar för någon eller flera andra personers skatteredovisning och skatteinbetalning.

Skatteverket upprättar flera skattekonton för en person i följande fall:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar