OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Sekretess till skydd för en enskild gäller i princip inte i förhållande till den enskilde själv. En enskild har därför rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter om sig själv. Vem som får ta del av sekretessbelagda uppgifter avgörs av vem som sekretessen avser att skydda och av vem som är att anse som en behörig företrädare. Frågor om företrädarskap i sekretessammanhang aktualiseras både när det gäller juridiska personer och enskilda.