OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En begäran om att del av en allmän handling ska hanteras omedelbart. En viktig del i hanteringen är att avgöra om det är en begäran enligt offentlighetsprincipen (TF) eller om det är en begäran om partsinsyn enligt FL. Den som gör prövningen ska också pröva vilken typ av begäran det är, om begäran är tillräckligt specificerad, om den sökande begär ut en handling eller uppgifter och om handlingen är allmän. Därutöver ska Skatteverket pröva om det finns några sekretessbestämmelser som hindrar ett utlämnande. I vissa fall kan den sökande få ett beslut som går att överklaga.