OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Enskilda näringsidkare beskattas för överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Kapitalvinster på näringfastigheter och näringsbostadsrätter ska däremot normalt beskattas i kapital. Detsamma gäller vissa tillgångar och skulder som inte ska räknas till näringsverksamheten.