OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Vissa uppgifter lämnas enbart på grund av överenskommelser om informationsutbyte. Den som är uppgiftsskyldig lämnar uppgifter till Skatteverket som sedan skickar dessa vidare till andra länders skatteförvaltningar.

Uppdaterat