OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

För att en arbetsgivare ska medges avdrag redan vid tryggandet av en pensionsutfästelse krävs att tryggandet har gjorts i vissa tryggandeformer. Här kan du läsa om dessa tryggandeformer.

Även vissa utländska tryggandeformer kan accepteras i Sverige, men förutsättningarna är olika beroende på om pensionen tryggas inom EES eller utanför EES.

En arbetsgivare kan ha rätt till avdrag enligt ett skatteavtal för en inbetalning till en pensionsordning i utlandet.