OBS: Detta är utgåva 2022.5. Visa senaste utgåvan.

När ett barn föds i Sverige ska födelsen anmälas till Skatteverket som prövar om barnet ska folkbokföras. Om barnet inte ska folkbokföras registrerar Skatteverket enbart en uppgift om födelsen. I vissa situationer ska en födelseanmälan lämnas till Skatteverket även när ett barn föds utomlands.

Uppdaterat

Nytt: 2022-02-02

Informationen under ”Födelse” har delats upp på tre sidor och har fått nya rubriker. Informationen har skrivits om för att det ska bli tydligare hur en födelse ska anmälas till Skatteverket, i vilka fall ett barn ska folkbokföras och vilka uppgifter som Skatteverket registrerar om barnet i folkbokföringen. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.