OBS: Detta är utgåva 2022.6. Sidan är avslutad 2023.

I 3 kap. ML finns bestämmelser som särskilt anger vilka omsättningar av varor och tjänster som är undantagna från skatteplikt.

Uppdaterat