OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

De flesta av Skatteverkets beslut går att ändra eller ompröva, och i vissa fall är Skatteverket skyldigt att ändra eller ompröva ett meddelat beslut. I förvaltningslagen finns det bestämmelser som kan sägas vara miniminivå för när en ändring får eller ska göras. För många områden finns det dessutom bestämmelser om omprövning i speciallagarna. I de fallen gäller bestämmelserna om omprövning i respektive speciallag före förvaltningslagens bestämmelser om rättelse och ändring.

Uppdaterat