OBS: Detta är utgåva 2022.6. Sidan är avslutad 2023.

När en juridisk person som inte är en beskattningsbar person importerar varor via ett annat EU-land ska denna i vissa fall förvärvsbeskattas i Sverige.

Förvärv gjort av en juridisk person som inte är en beskattningsbar person

En förutsättning för förvärvsbeskattning är att någon mot ersättning köper en vara som transporteras av köparen, säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land (2 a kap. 2 § 1 ML). Om en juridisk person som inte är en beskattningsbar person importerar varor till ett annat EU-land för vidare transport till Sverige är denna förutsättning inte uppfylld eftersom transporten då påbörjas i ett land utanför EU och inte i ett annat EU-land. För att beskattningsrätten ändå ska tillfalla destinationslandet finns det en spärregel som medför att den juridiska personen under dessa förutsättningar ska förvärvsbeskattas i Sverige (2 a kap. 5 § ML).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 20 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Gäller på motsvarande sätt som inköp från annat EU-land

Spärregeln innebär att en sådan juridisk persons inköp av varor som transporteras till Sverige behandlas på samma sätt oavsett om de köps från ett annat EU-land eller importeras via ett annat EU-land (jfr 2 a kap. 2 § 1 och 2 a kap. 3 § ML). Förvärvsbeskattning ska alltså ske när en sådan juridisk person importerar via ett annat EU-land ett nytt transportmedel, en punktskattepliktig vara eller andra varor när förvärvströskeln överskrids för vidaretransport till Sverige.

Kan finnas rätt till återbetalning i det land importen gjordes

Om mervärdesskatt för importen påförts i importlandet kan den juridiska personen ha rätt till återbetalning av denna i importlandet för att undvika dubbelbeskattning (jämför med den återbetalningsrätt som föreligger enligt 10 kap. 11 b § ML vid import via Sverige).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar