OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Den som har flyttat till Sverige ska anmäla flytt till Skatteverket och folkbokföras om vissa krav är uppfyllda. Den som anmäler flytt till Sverige från utlandet ska inställa sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll. Detsamma gäller för en person som ska folkbokföras på nytt efter att ha varit avregistrerad som försvunnen. När en person blir folkbokförd för första gången tilldelar Skatteverket personen ett personnummer och registrerar vissa uppgifter om personen i folkbokföringsdatabasen. Den som är utländsk medborgare och som måste ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att vistas i Sverige, får endast folkbokföras om detta villkor är uppfyllt.

Uppdaterat