OBS: Detta är utgåva 2022.8. Sidan är avslutad 2023.

För vissa evenemang som inte kan genomföras alls eller väsentligt begränsat till följd av restriktioner med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 kan det finnas rätt till stöd för 70 procent av vissa kostnader som uppstått efter den 1 januari 2021. Stödet gäller för arrangörer och underleverantörer och för evenemang som genomförts eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021. För planerade evenemang under perioden den 1 september 2021 till och med den 31 december 2021 finns möjlighet att få ett förhandsbesked. Reglerna trädde i kraft den 10 augusti 2021 och gällde till och med 31 december 2021. Den 8 mars 2022 förlängdes stödet till och med 30 juni 2022. Ansökan om stöd och förhandsbesked ska ha kommit in senast den 16 maj 2022, eller den 31 augusti 2022 för den som fått ett positivt förhandsbesked.

NYTT: Den 3 maj 2022 ändras 5 § första stycket FSPE med anledning av att lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har upphävts. Ändringen ska gälla retroaktivt från och med 1 april 2022.

Uppdaterat

Nytt: 2022-04-26

Med anledning av att lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har upphävts ändras 5 § första stycket FSPE. Ändringen ska gälla retroaktivt från och med 1 april 2022.